Menu

ECB/2016/2

  1. Besluit (EU) 2016/245 van de ECB van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2016/2), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 15.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 3 juli 2007 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding (ECB/2007/5), PB L 184 van 14.7.2007, blz. 34.