ECB/2016/2

  1. ECB Lēmums (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus  (ECB/2016/2), OV L 45, 20.2.2016, 15. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus  (ECB/2008/17), OV L 319, 29.11.2008, 76. lpp..
    2. ECB Lēmums (ES) 2016/21 (2015. gada 23. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51), OV L 6, 9.1.2016, 5. lpp..