ECB/2016/2

  1. 2016 m. vasario 9 d. ECB sprendimas (ES) 2016/245, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2016/2), OL L 45, 2016 2 20, p. 15.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2008 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą  (ECB/2008/17), OL L 319, 2008 11 29, p. 76.
    2. 2015 m. gruodžio 23 d. ECB sprendimas (ES) 2016/21, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2008/17, nustatantis bendrų Eurosistemos viešųjų pirkimų sistemą (ECB/2015/51), OL L 6, 2016 1 9, p. 5.