EKB/2016/2

  1. A beszerzési szabályok meghatározásáról szóló (EU) 2016/245 EKBi határozat (EKB/2016/2), HL L 45., 2016.2.20., 15. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2008. november 17.) az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról  (EKB/2008/17), HL L 319., 2008.11.29., 76. o.
    2. Az eurorendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2008/17 határozat módosításáról szóló, 2015. december 23-i (EU) 2016/21 EKBi határozat (EKB/2015/51), HL L 6., 2016.1.9., 5. o.