ESB/2016/2

  1. Odluka (EU) 2016/245 ESB-a o utvrđivanju pravila o nabavi  (ESB/2016/2), SL L 45, 20.2.2016., str. 15.

    1. : Odluka ESB od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2008/17), SL L 319, 29.11.2008., str. 76.
    2. Odluka (EU) 2016/21 ESB od 23. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava  (ESB/2015/51), SL L 6, 9.1.2016., str. 5.