Menu

EKP/2016/2

  1. EKP:n päätös (EU) 2016/245 hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2016/2), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2007, hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2007/5), EUVL L 184, 14.7.2007, s. 34.