EKP/2016/2

  1. EKP:n päätös (EU) 2016/245 hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2016/2), EUVL L 45, 20.2.2016, s. 15.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2008, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä  (EKP/2008/17), EUVL L 319, 29.11.2008, s. 76.
    2. EKP:n päätös (EU) 2016/21, annettu 23 päivänä joulukuuta 2015, eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä tehdyn päätöksen EKP/2008/17 muuttamisesta (EKP/2015/51), EUVL L 6, 9.1.2016, s. 5.