EKP/2016/2

  1. EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik, 17. november 2008  (EKP/2008/17), ELT L 319, 29.11.2008, lk 76.
    2. EKP otsus (EL) 2016/21, 23. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2015/51), ELT L 6, 9.1.2016, lk 5.