ECB/2016/2

  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud  (ECB/2016/2), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 15.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319 af 29.11.2008, s. 76.
    2. ECB's afgørelse (EU) 2016/21 af 23. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6 af 9.1.2016, s. 5.