ECB/2016/2

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2016/2), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 15.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 17. listopadu 2008, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2008/17), Úř. věst. L 319, 29. 11. 2008, s. 76.
    2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2015/51), Úř. věst. L 6, 9. 1. 2016, s. 5.