Menu

ECB/2016/2

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2016/2), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 15.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2007/5), Úř. věst. L 184, 14. 7. 2007, s. 34.