Menu

2015

30/12/2015
ECB:s rekommendation av den 17 december 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/49), EUT C 438, 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2464 av den 16 december 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2015/48), EUT L 344, 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Yttrande om rapportering av betalningsbalans och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (CON/2015/58), Österrike, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB:s rekommendation av den 10 december 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), EUT C 425, 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Yttrande om ändringar av den institutionella ramen för Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Yttrande om överföring av skuldförbindelser med säkerhet i inteckning genom överföring av äganderätten till en fastighet (CON/2015/56), Rumänien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  EUT L 332, 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2330 av den 4 december 2015 om ändring av beslut ECB/2014/53 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2015 (ECB/2015/41), EUT L 328, 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2332 av den 4 december 2015 om förfarandet för att godkänna den mängd euromynt som ska ges ut  (ECB/2015/43), EUT L 328, 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2331 av den 4 december 2015 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2016 (ECB/2015/42), EUT L 328, 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Yttrande om avgifter i samband med uttag av kontanter från uttagsautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
09/12/2015
Yttrande om konsumentkrediter (CON/2015/54), Tjeckien, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Yttrande om den rättsliga ramen för hypotekskassor (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2218 av den 20 november 2015 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn (ECB/2015/38), EUT L 314, 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2202 av den 19 november 2015 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313, 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/52), Nederländerna, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/2101 av den 5 november 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2015/33), EUT L 303, 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Yttrande om översyn och väl fungerande betalnings­system ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nederländerna, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt för insättningsgarantisystem och system för ersättning till investerare (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (CON/2015/47), Österrike, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Yttrande om ett register över bankkonton (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Yttrande om löner och pensionsrättigheter (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
06/11/2015
Yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut (CON/2015/43), Slovakien, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
30/10/2015
Yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Yttrande om insättningsgarantin (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2015/27), EUT L 282, 28.10.2015, s. 41.Ytterligare information
28/10/2015
Yttrande om kassakravsprocent (CON/2015/39), Ungern, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Yttrande om den preliminära bedömningen av villkor relaterade till resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/38), Ungern, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2015
Rättelse till ECB:s beslut 2014/337/EU av den 5 juni 2014 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver (ECB/2014/23) EUT L 276, 21.10.2015, s. 65.
19/10/2015
Yttrande om regleringen av finansiell leasing och den verksamhet som leasingbolag bedriver (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Yttrande om det centrala registret över bankkonton (CON/2015/36), Tjeckien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Yttrande om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Yttrande om ett förslag till lagen om marknaden för finansiella instrument (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1613 av den 10 september 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/5 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2015/31), EUT L 249, 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2015/30), EUT L 248, 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1574 av den 4 september 2015 om ändring av beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär finansiering och hur nationella centralbanker förräntar inlåning från staten  (ECB/2015/29), EUT L 245, 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1575 av den 4 september 2015 om ändring av riktlinje ECB/2014/9 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder  (ECB/2015/28), EUT L 245, 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Yttrande om att utse Lietuvos bankas till rekonstruktionsmyndighet (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Beslut ECB/2014/8. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.9.2015, s. .
22/09/2015
Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 22.9.2015.
18/09/2015
Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Yttrande om resolution av banker (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Yttrande om rapportering av vissa uppgifter med betydelse för den finansiella stabiliteten (CON/2015/30), Österrike, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Yttrande om ändringar av författningsrätten och lagen om Česká národní banka (CON/2015/28), Tjeckien, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Yttrande om användningen av en integrerad datamodell för rapportering av uppgifter till Österreichische Nationalbank (CON/2015/27), Österrike, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Yttrande om ett lagförslag om särskilda villkor för omläggning av bostadslån som är denominerade i utländsk valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2015/26), EUT L 193, 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/1195 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut (EU) 2015/298 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster  (ECB/2015/25), EUT L 193, 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2015/24), EUT L 193, 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Riktlinje ECB/2010/20. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT  , 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Yttrande om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och investeringsbolag (CON/2015/25), Grekland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vägledande kalender för uppfyllandeperioder avseende kassakrav under 2016 EUT C 227, 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Yttrande om ändringar i lagen om Greklands statistiksystem och Greklands statistikmyndighet (CON/2015/24), Grekland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Yttrande om en ny rättslig ram för sparbanker (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Yttrande om ett förslag till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (CON/2015/18), EUT C 209, 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
ECB:s etiska ramverk  EUT C 204, 20.6.2015, s. 3.Ytterligare information
19/06/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/929 av den 26 maj 2015 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155, 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19), EUT L 157, 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/930 av den 2 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2015/15), EUT L 155, 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Yttrande om ett centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
ECB:s rekommendation av den 10 juni 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije  (ECB/2015/23), EUT C 201, 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Yttrande om översynen av Europeiska systemrisknämndens uppdrag och organisation (CON/2015/4), EUT C 192, 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Yttrande om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen  (ECB/2015/12), EUT L 135, 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/855 av den 12 mars 2015 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2015/11), EUT L 135, 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.Ytterligare information
28/05/2015
Yttrande om regelverket för insättningsgarantisystemet och rekonstruktion på finansmarknaderna (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Yttrande om ändringar av den rättsliga ramen för Bank Asset Management Company i Slovenien (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/811 av den 27 mars 2015 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar som innehas av nationella behöriga myndigheter (ECB/2015/16), EUT L 128, 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Yttrande om reglering av öppna positioner i tillgångar i balansräkningen för kreditinstitut (CON/2015/15), Ungern, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Har upphört att gälla: ECB:s beslut (EU) 2015/774 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna  (ECB/2015/10), EUT L 121, 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/732 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), EUT L 116, 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), EUT L 116, 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/839 av den 27 april 2015 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för en samlad bedömning  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/727 av den 10 april 2015 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115, 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
ECB:s rekommendation av den 27 mars 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), EUT C 149, 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/716 av den 12 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2015/8), EUT L 114, 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (CON/2014/83), EUT C 137, 27.4.2015, s. 2.Ytterligare information
25/04/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013  (ECB/2015/4), EUT L 107, 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och ECB (ECB) EUT C 123, 17.4.2015, s. 1.Ytterligare information
10/04/2015
Yttrande om förbud mot tvångsauktioner av permanentbostäder (CON/2015/14), Grekland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/571 av den 6 november 2014 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93, 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/509 av den 18 februari 2015 om upphävande av beslut ECB/2013/6 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91, 2.4.2015, s. 1.Ytterligare information
02/04/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2014/60), EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.Ytterligare information
29/03/2015
Beslut ECB/2004/3. Inofficiell konsoliderad version från Europeiska unionens publikationsbyrå 29.3.2015.
28/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7), EUT L 84, 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/529 av den 21 januari 2015 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar  (ECB/2015/1), EUT  84, 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
ECB:s förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation  (ECB/2015/13), EUT L 86, 26.3.2015, s. 13.
25/03/2015
Yttrande om reformen av kooperativa banker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Yttrande om ramverket för kreditförmedling (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Yttrande om den rättsliga ramen för säkerställda obligationer och hypoteksbanker (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Har upphört att gälla: Uppförandekodex för ledamöter i ECB:s tillsynsnämnd  EUT C 93, 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/433 av den 17 december 2014 om inrättandet av en etikkommitté och kommitténs arbetsordning (ECB/2014/59), EUT L 70, 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/425 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2014/55), EUT L 68, 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/426 av den 15 december 2014 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2014/54), EUT L 68, 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
Ändring 1/2014 av den 15 december 2014 av arbetsordningen för ECB:s tillsynsnämnd EUT L 68, 13.3.2015, s. 88.
10/03/2015
Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/299 av den 10 februari 2015 om ändring av beslut ECB/2014/34 om åtgärder avseende riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) (ECB/2015/5), EUT L 53, 25.2.2015, s. 27.
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24.Ytterligare information
25/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/297 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53, 25.2.2015, s. 21.
25/02/2015
Yttrande om strategin för makrotillsynen (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/287 av den 31 december 2014 om Lietuvos bankas inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2014/61), EUT L 50, 21.2.2015, s. 44.
21/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/286 av den 27 november 2014 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar  (ECB/2014/49), EUT L 50, 21.2.2015, s. 42.
21/02/2015
Avtal av den 31 december 2014 mellan Lietuvos bankas och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Lietuvos bankas i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB  EUT C 64, 21.2.2015, s. 5.
21/02/2015
Avtal av den 13 november 2014 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen  EUT C 64, 21.2.2015, s. 1.
20/02/2015
ECB:s riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem  (ECB/2014/44), EUT L 47, 20.2.2015, s. 29.Ytterligare information
13/02/2015
ECB:s rekommendation av den 3 februari 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2015/3), EUT C 51, 13.2.2015, s. 4.
13/02/2015
ECB:s rekommendation av den 28 januari 2015 om utdelningsregler  (ECB/2015/2), EUT C 51, 13.2.2015, s. 1.
10/02/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/300 av den 10 februari 2015 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Yttrande om ändringar av stadgan för Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Yttrande om ett nytt rättsligt ramverk för produktionen av officiell statistik i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (CON/2014/84), EUT C 31, 30.1.2015, s. 3.
21/01/2015
Yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rekonstruktioner på finansmarknaderna (CON/2015/3), Slovakien, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Yttrande om rekonstruktionskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
09/01/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/32 av den 29 december 2014 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), EUT L 5, 9.1.2015, s. 17.Ytterligare information
09/01/2015
Yttrande om ansökningar att bedriva verksamhet som avvecklingsbolag (CON/2015/1), Österrike, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
ECB:s beslut (EU) 2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45), EUT L 1, 6.1.2015, s. 4.