2015

30/12/2015
Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/49), UL C 438, 30. 12. 2015, str. 1.
30/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2464 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/48), UL L 344, 30. 12. 2015, str. 1.
23/12/2015
Mnenje o poročanju o plačilni bilanci in čezmejnem opravljanju storitev (CON/2015/58), Avstrija, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Priporočilo ECB z dne 10. decembra 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), UL C 425, 18. 12. 2015, str. 1.
18/12/2015
Mnenje o nekaterih spremembah institucionalnega okvira Banke Slovenije (CON/2015/57), Slovenija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
18/12/2015
Mnenje o poplačilu dolgov, zavarovanih s hipoteko, s prenosom lastništva nepremičnine (CON/2015/56), Romunija, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Popravek Smernice ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema UL L 332, 18. 12. 2015, str. 158.
14/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2330 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/53 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015 (ECB/2015/41), UL L 328, 14. 12. 2015, str. 119.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2332 z dne 4. decembra 2015 o postopkovnem okviru za odobritev obsega izdaje eurokovancev (ECB/2015/43), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 123.
12/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2331 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016 (ECB/2015/42), UL L 328, 12. 12. 2015, str. 121.
10/12/2015
Mnenje o dajatvi za dvige gotovine na bankomatih (CON/2015/55), Irska, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Mnenje o potrošniških kreditih (CON/2015/54), Češka, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Mnenje o pravnem okviru za stanovanjske hranilnice (CON/2015/53), Nemčija, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38), UL L 314, 1. 12. 2015, str. 66.
28/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37), UL L 313, 28. 11. 2015, str. 42.
26/11/2015
Mnenje o sistemu jamstva za vloge (CON/2015/52), Nizozemska, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Mnenje o proizvodnji eurobankovcev (CON/2015/51), Portugalska, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Sklep ECB (EU) 2015/2101 z dne 5. novembra 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/33), UL L 303, 20. 11. 2015, str. 106.
20/11/2015
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2015/50), Belgija, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o pregledu nemotenega delovanja plačilnega prometa („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Nizozemska, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter sistemih jamstva za vloge in odškodninskih shemah (CON/2015/48), Luksemburg, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje (CON/2015/47), Avstrija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Mnenje o registru bančnih računov (CON/2015/46), Bolgarija, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Mnenje o ureditvi družb, ki odkupujejo kredite (CON/2015/45), Ciper, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Mnenje o določbah o plačah in pokojninah (CON/2015/44), Irska, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Mnenje o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije (CON/2015/43), Slovaška, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Mnenje o institucionalnem okviru za reševanje institucij (CON/2015/42), Belgija, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Banca d'Italia (CON/2015/41), Italija, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Mnenje o sistemu zajamčenih vlog (CON/2015/40), Irska, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27), UL L 282, 28. 10. 2015, str. 41.Dodatne informacije
28/10/2015
Mnenje o stopnjah obveznih rezerv (CON/2015/39), Madžarska, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Mnenje o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/38), Madžarska, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Mnenje o ureditvi finančnega najema in dejavnosti družb za finančni najem (CON/2015/37), Ciper, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o centralnem registru bančnih računov (CON/2015/36), Češka, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/35), Italija, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Mnenje o predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov (CON/2015/34), Slovenija, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1613 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2015/31), UL L 249, 25. 9. 2015, str. 28.
24/09/2015
Uredba ECB (EU) 2015/1599 z dne 10. septembra 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1333/2014 o statistiki denarnih trgov  (ECB/2015/30), UL L 248, 24. 9. 2015, str. 45.
22/09/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1574 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/29), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 12.
22/09/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1575 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/9 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/28), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 13.
22/09/2015
Mnenje o določitvi centralne banke Lietuvos bankas kot organa za reševanje (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Sklep ECB/2014/8. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 22. 9. 2015, str. .
22/09/2015
Smernica ECB/2014/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 22. 9. 2015.
18/09/2015
Mnenje o pretvorbi posojil v švicarskih frankih  (CON/2015/32), Hrvaška, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o reševanju bank (CON/2015/31), Nemčija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Mnenje o poročanju nekaterih podatkov, pomembnih za finančno stabilnost  (CON/2015/30), Avstrija, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2015/29), Češka, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Mnenje o spremembah ustavnega zakona in zakona o centralni banki Česká národní banka (CON/2015/28), Češka, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Mnenje o uporabi integriranega podatkovnega modela za poročanje podatkov centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Avstrija, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Mnenje o predlogu zakona o posebnih pogojih za prestrukturiranje stanovanjskih posojil, denominiranih v tuji valuti (CON/2015/26), Poljska, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1196 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2015/26), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 134.
21/07/2015
Sklep ECB (EU) 2015/1195 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka ECB  (ECB/2015/25), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 133.
21/07/2015
Smernica ECB (EU) 2015/1197 z dne 2. julija 2015 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2015/24), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 147.
21/07/2015
Smernica ECB/2010/20. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  UL , 21. 7. 2015, str. .
20/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CON/2015/25), Grčija, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2016 UL C 227, 16. 7. 2015, str. 4.
15/07/2015
Mnenje o spremembah zakona o helenskem statističnem sistemu in helenskem statističnem organu (CON/2015/24), Grčija, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Mnenje o novem pravnem okviru za hranilnice (CON/2015/23), Portugalska, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju na finančnih trgih (CON/2015/22), Češka, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Mnenje o varstvu potrošnikov na finančnih trgih (CON/2015/21), Slovaška, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Mnenje o predlogu uredbe Komisije o spremembah Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (CON/2015/18), UL C 209, 25. 6. 2015, str. 3.
20/06/2015
Okvir poklicne etike ECB  UL C 204, 20. 6. 2015, str. 3.Dodatne informacije
19/06/2015
Sklep ECB (EU) 2015/929 z dne 26. maja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 1.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/948 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19), UL L 157, 19. 6. 2015, str. 15.
19/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/930 z dne 2. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2012/27 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2015/15), UL L 155, 19. 6. 2015, str. 38.
19/06/2015
Mnenje o centralnem kreditnem registru (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Priporočilo ECB z dne 10. junija 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2015/23), UL C 201, 18. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o pregledu poslanstva in organizacije Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2015/4), UL C 192, 10. 6. 2015, str. 1.
10/06/2015
Mnenje o sanaciji in reševanju kreditnih institucij in investicijskih družb (CON/2015/19), Španija, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora  (ECB/2015/12), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 29.
02/06/2015
Smernica ECB (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB  (ECB/2015/11), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 23.
29/05/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10), UL C 175, 29. 5. 2015, str. 2.Dodatne informacije
28/05/2015
Mnenje o pravnem okviru za sistem jamstva za vloge in reševanje na finančnih trgih (CON/2015/17), Poljska, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Mnenje o spremembah pravnega okvira, ki ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (CON/2015/16), Slovenija, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
23/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/811 z dne 27. marca 2015 o dostopu javnosti do dokumentov ECB, ki se nahajajo pri pristojnih nacionalnih organih (ECB/2015/16), UL L 128, 23. 5. 2015, str. 27.
21/05/2015
Mnenje o ureditvi odprtih pozicij za sredstva v bilanci kreditnih institucij (CON/2015/15), Madžarska, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Ni več v veljavi: Sklep ECB (EU) 2015/774 z dne 4. marca 2015 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (ECB/2015/10), UL L 121, 14. 5. 2015, str. 20.
07/05/2015
Smernica ECB (EU) 2015/732 z dne 16. aprila 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 22.
07/05/2015
Uredba ECB (EU) 2015/730 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 5.
06/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/839 z dne 27. aprila 2015 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
06/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/727 z dne 10. aprila 2015 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za prvo obdobje zaračunavanja nadomestila in za leto 2015  (ECB/2015/17), UL L 115, 6. 5. 2015, str. 36.
06/05/2015
Priporočilo ECB z dne 27. marca 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank  (ECB/2015/14), UL C 149, 6. 5. 2015, str. 1.
05/05/2015
Sklep ECB (EU) 2015/716 z dne 12. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2015/8), UL L 114, 5. 5. 2015, str. 11.
27/04/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU (CON/2014/83), UL C 137, 27. 4. 2015, str. 2.Dodatne informacije
25/04/2015
Sklep ECB (EU) 2015/656 z dne 4. februarja 2015 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013  (ECB/2015/4), UL L 107, 25. 4. 2015, str. 76.
17/04/2015
Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko  UL C 123, 17. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
10/04/2015
Mnenje o prepovedi prisilne prodaje primarnega prebivališča na dražbi (CON/2015/14), Grčija, 10. 4. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Smernica ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki  (ECB/2014/43), UL L 93, 9. 4. 2015, str. 82.
02/04/2015
Sklep ECB (EU) 2015/509 z dne 18. februarja 2015 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv  (ECB/2015/9), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 1.Dodatne informacije
02/04/2015
Smernica ECB (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 3.Dodatne informacije
29/03/2015
Sklep ECB/2004/3. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 29. 3. 2015.
28/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/530 z dne 11. februarja 2015 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor  (ECB/2015/7), UL L 84, 28. 3. 2015, str. 67.
28/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/529 z dne 21. januarja 2015 o spremembi Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB  (ECB/2015/1), UL 84, 28. 3. 2015, str. 64.
26/03/2015
Uredba (EU) 2015/534 ECB z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij  (ECB/2015/13), UL L 86, 26. 3. 2015, str. 13.
25/03/2015
Mnenje o reformi zadružnih bank (banche popolari) (CON/2015/13), Italija, 25. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za kreditne mediatorje (CON/2015/12), Portugalska, 24. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za krite obveznice in hipotekarne banke (CON/2015/11), Poljska, 20. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Ni več v veljavi: Kodeks ravnanja za člane Nadzornega odbora ECB  UL C 93, 20. 3. 2015, str. 2.
14/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/433 z dne 17. decembra 2014 o ustanovitvi Odbora za poklicno etiko in sprejetju njegovega poslovnika  (ECB/2014/59), UL L 70, 14. 3. 2015, str. 58.
13/03/2015
Sklep ECB (EU) 2015/425 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2014/55), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 53.
13/03/2015
Smernica ECB (EU) 2015/426 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2014/54), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 69.
13/03/2015
Sprememba 1/2014 z dne 15. decembra 2014 Poslovnika Nadzornega odbora ECB  UL L 68, 13. 3. 2015, str. 88.
10/03/2015
Mnenje o pravnem okviru za centralno banko Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Mnenje o neodvisnosti Banke Slovenije in članov njenih organov odločanja (CON/2015/8), Slovenija, 2. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/299 z dne 10. februarja 2015 o spremembah Sklepa ECB/2014/34 o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2015/5), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 27.
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/298 z dne 15. decembra 2014 o vmesni razdelitvi prihodka ECB (prenovitev) (ECB/2014/57), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 24.Dodatne informacije
25/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/297 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/56), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 21.
25/02/2015
Mnenje o strategiji makrobonitetne politike (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/287 z dne 31. decembra 2014 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 44.
21/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/286 z dne 27. novembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev  (ECB/2014/49), UL L 50, 21. 2. 2015, str. 42.
21/02/2015
Sporazum z dne 31. decembra 2014 med centralno banko Lietuvos bankas in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Lietuvos bankas s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB  UL C 64, 21. 2. 2015, str. 5.
21/02/2015
Sporazum z dne 13. novembra 2014 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije  UL C 64, 21. 2. 2015, str. 1.
20/02/2015
Smernica ECB (EU) 2015/280 z dne 13. novembra 2014 o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev (ECB/2014/44), UL L 47, 20. 2. 2015, str. 29.Dodatne informacije
13/02/2015
Priporočilo ECB z dne 3. februarja 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2015/3), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 4.
13/02/2015
Priporočilo ECB z dne 28. januarja 2015 o politiki razdelitve dividend  (ECB/2015/2), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 1.
10/02/2015
Sklep ECB (EU) 2015/300 z dne 10. februarja 2015 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje v celoti jamči Helenska republika (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
09/02/2015
Mnenje o spremembah statuta centralne banke Eesti Pank (CON/2015/6), Estonija, 9. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo uradne statistike v Litvi (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov  (CON/2014/84), UL C 31, 30. 1. 2015, str. 3.
21/01/2015
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v postopkih reševanja na finančnem trgu  (CON/2015/3), Slovaška, 21. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Mnenje o kolegiju za reševanje (CON/2015/2), Belgija, 21. 1. 2015.
09/01/2015
Sklep ECB (EU) 2015/32 z dne 29. decembra 2014 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), UL L 5, 9. 1. 2015, str. 17.Dodatne informacije
09/01/2015
Mnenje o vlogah za delovanje kot družba v zapiranju (CON/2015/1), Avstrija, 9. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Sklep ECB (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev  (ECB/2014/45), UL L 1, 6. 1. 2015, str. 4.