Menu

2015

30/12/2015
Recomandarea BCE din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/49), JO C 438, 30.12.2015, p. 1.
30/12/2015
Decizia (UE) 2015/2464 a BCE din 16 decembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/48), JO L 344, 30.12.2015, p. 1.
23/12/2015
Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Recomandarea BCE din 10 decembrie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska  (BCE/2015/45), JO C 425, 18.12.2015, p. 1.
18/12/2015
Aviz cu privire la anumite modificări ale cadrului instituțional al Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aviz privind stingerea datoriilor garantate cu ipotecă prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (CON/2015/56), România, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
18/12/2015
Rectificare la Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  JO L 332, 18.12.2015, p. 158.
14/12/2015
Decizia (UE) 2015/2330 a BCE din 4 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015 (BCE/2015/41), JO L 328, 14.12.2015, p. 119.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2332 a BCE din 4 decembrie 2015 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro  (BCE/2015/43), JO L 328, 12.12.2015, p. 123.
12/12/2015
Decizia (UE) 2015/2331 a BCE din 4 decembrie 2015 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016  (BCE/2015/42), JO L 328, 12.12.2015, p. 121.
10/12/2015
Aviz cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat (CON/2015/55), Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Aviz cu privire la creditele pentru consum (CON/2015/54), Cehia, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe (CON/2015/53), Germania, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Decizia (UE) 2015/2218 a BCE din 20 noiembrie 2015 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate (BCE/2015/38), JO L 314, 1.12.2015, p. 66.
28/11/2015
Decizia (UE) 2015/2202 a BCE din 19 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2015/37), JO L 313, 28.11.2015, p. 42.
26/11/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/52), Țările de Jos, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Decizia (UE) 2015/2101 a BCE din 5 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/33), JO L 303, 20.11.2015, p. 106.
20/11/2015
Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”)  (CON/2015/49), Țările de Jos, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare  (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție  (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Aviz cu privire la un registru al conturilor bancare (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Aviz cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite (CON/2015/45), Cipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Aviz cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia (CON/2015/44), Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Aviz cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare  (CON/2015/43), Slovacia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Aviz cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Banca d'Italia  (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Aviz cu privire la schema de garantare a depozitelor (CON/2015/40), Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Orientarea (UE) 2015/1938 a BCE din 27 august 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2015/27), JO L 282, 28.10.2015, p. 41.Informaţii suplimentare
28/10/2015
Aviz cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii (CON/2015/39), Ungaria, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Aviz cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/38), Ungaria, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Aviz cu privire la reglementarea leasingului financiar și a activității societăților de leasing financiar (CON/2015/37), Cipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la registrul central al conturilor bancare (CON/2015/36), Cehia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind piața instrumentelor financiare (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Decizia (UE) 2015/1613 a BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31), JO L 249, 25.9.2015, p. 28.
24/09/2015
Regulamentul (UE) 2015/1599 al BCE din 10 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2015/30), JO L 248, 24.9.2015, p. 45.
22/09/2015
Decizia (UE) 2015/1574 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale  (BCE/2015/29), JO L 245, 22.9.2015, p. 12.
22/09/2015
Orientarea (UE) 2015/1575 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale  (BCE/2015/28), JO L 245, 22.9.2015, p. 13.
22/09/2015
Aviz cu privire la desemnarea Lietuvos bankas drept autoritate de rezoluție (CON/2015/33), Lituania, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Decizia BCE/2014/8. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene JO L , 22.9.2015, p. .
22/09/2015
Orientarea BCE/2014/9. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 22.9.2015.
18/09/2015
Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croația, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la rezoluţia bancară (CON/2015/31), Germania, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Aviz cu privire la modificările aduse legii constituţionale şi Legii privind Česká národní banka (CON/2015/28), Cehia, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Aviz cu privire la un proiect de lege privind condiţiile specifice ale restructurării creditelor pentru locuinţe exprimate în monedă străină (CON/2015/26), Polonia, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1196 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE  (BCE/2015/26), JO L 193, 21.7.2015, p. 134.
21/07/2015
Decizia (UE) 2015/1195 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului BCE  (BCE/2015/25), JO L 193, 21.7.2015, p. 133.
21/07/2015
Orientarea (UE) 2015/1197 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/24), JO L 193, 21.7.2015, p. 147.
21/07/2015
Orientarea BCE/2010/20. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO  , 21.7.2015, p. .
20/07/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții (CON/2015/25), Grecia, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Calendarul orientativ al perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii în 2016 JO C 227, 16.7.2015, p. 4.
15/07/2015
Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal privind băncile de economii (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18), JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
20/06/2015
Cadrul etic al BCE  JO C 204, 20.6.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
19/06/2015
Decizia (UE) 2015/929 a BCE din 26 mai 2015 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB  (BCE/2015/22), JO L 155, 19.6.2015, p. 1.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/948 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2015/19), JO L 157, 19.6.2015, p. 15.
19/06/2015
Orientarea (UE) 2015/930 a BCE din 2 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2015/15), JO L 155, 19.6.2015, p. 38.
19/06/2015
Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Recomandarea BCE din 10 iunie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije  (BCE/2015/23), JO C 201, 18.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la reexaminarea misiunii și a organizării Comitetului european pentru risc sistemic (CON/2015/4), JO C 192, 10.6.2015, p. 1.
10/06/2015
Aviz cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și societăților de investiții (CON/2015/19), Spania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/856 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/12), JO L 135, 2.6.2015, p. 29.
02/06/2015
Orientarea (UE) 2015/855 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2015/11), JO L 135, 2.6.2015, p. 23.
29/05/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (CON/2015/10), JO C 175, 29.5.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
28/05/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic aplicabil rezoluției și schemei de garantare a depozitelor pe piețele financiare (CON/2015/17), Polonia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic aplicabil Bank Asset Management Company (Societatea de administrare a activelor) din Slovenia (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Decizia (UE) 2015/811 a BCE din 27 martie 2015 privind accesul public la documentele BCE aflate în posesia autorităților naționale competente (BCE/2015/16), JO L 128, 23.5.2015, p. 27.
21/05/2015
Aviz cu privire la reglementarea pozițiilor deschise pe active din bilanțurile instituțiilor de credit  (CON/2015/15), Ungaria, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Nu mai este în vigoare: Decizia (UE) 2015/774 a BCE din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare  (BCE/2015/10), JO L 121, 14.5.2015, p. 20.
07/05/2015
Orientarea (UE) 2015/732 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (BCE/2015/20), JO L 116, 7.5.2015, p. 22.
07/05/2015
Regulamentul (UE) 2015/730 al BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), JO L 116, 7.5.2015, p. 5.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/839 a BCE din 27 aprilie 2015 privind identificarea instituțiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare  (BCE/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Decizia (UE) 2015/727 a BCE din 10 aprilie 2015 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru prima perioadă de taxare și pentru 2015 (BCE/2015/17), JO L 115, 6.5.2015, p. 36.
06/05/2015
Recomandarea BCE din 27 martie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14), JO C 149, 6.5.2015, p. 1.
05/05/2015
Decizia (UE) 2015/716 a BCE din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE (BCE/2015/8), JO L 114, 5.5.2015, p. 11.
27/04/2015
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană  (CON/2014/83), JO C 137, 27.4.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
25/04/2015
Decizia (UE) 2015/656 a BCE din 4 februarie 2015 privind condițiile în care le este permis instituțiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  (BCE/2015/4), JO L 107, 25.4.2015, p. 76.
17/04/2015
Acord între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană  JO C 123, 17.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
10/04/2015
Aviz cu privire la interzicerea scoaterii la licitație a locuinței principale (CON/2015/14), Grecia, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Orientarea (UE) 2015/571 a BCE din 6 noiembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare (BCE/2014/43), JO L 93, 9.4.2015, p. 82.
02/04/2015
Decizia (UE) 2015/509 a BCE din 18 februarie 2015 de abrogare a Deciziei BCE/2013/6 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat, a Deciziei BCE/2013/35 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și a articolelor 1, 3 și 4 din Decizia BCE/2014/23 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare  (BCE/2015/9), JO L 91, 2.4.2015, p. 1.Informaţii suplimentare
02/04/2015
Orientarea (UE) 2015/510 a BCE din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2014/60), JO L 91, 2.4.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
29/03/2015
Decizia BCE/2004/3. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  29.3.2015.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/530 a BCE din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7), JO L 84, 28.3.2015, p. 67.
28/03/2015
Decizia (UE) 2015/529 a BCE din 21 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2015/1), JO  84, 28.3.2015, p. 64.
26/03/2015
Regulamentul (UE) 2015/534 al BCE din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere  (BCE/2015/13), JO L 86, 26.3.2015, p. 13.
25/03/2015
Aviz cu privire la reforma cooperativelor de credit (banche popolari) (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic privind mediatorul de credite (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiunile garantate și băncile ipotecare  (CON/2015/11), Polonia, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Nu mai este în vigoare: Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al BCE JO C 93, 20.3.2015, p. 2.
14/03/2015
Decizia (UE) 2015/433 a BCE din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59), JO L 70, 14.3.2015, p. 58.
13/03/2015
Decizia (UE) 2015/425 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE (BCE/2014/55), JO L 68, 13.3.2015, p. 53.
13/03/2015
Orientarea (UE) 2015/426 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/54), JO L 68, 13.3.2015, p. 69.
13/03/2015
Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al BCE JO L 68, 13.3.2015, p. 88.
10/03/2015
Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Aviz cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/299 a BCE din 10 februarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/34 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung  (BCE/2015/5), JO L 53, 25.2.2015, p. 27.
25/02/2015
Decizia (EU) 2015/298 a BCE din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare) (BCE/2014/57), JO L 53, 25.2.2015, p. 24.Informaţii suplimentare
25/02/2015
Decizia (UE) 2015/297 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/56), JO L 53, 25.2.2015, p. 21.
25/02/2015
Aviz cu privire la strategia privind politica macroprudențială (CON/2015/7), Lituania, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/287 a BCE din 31 decembrie 2014 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Lietuvos bankas  (BCE/2014/61), JO L 50, 21.2.2015, p. 44.
21/02/2015
Decizia (UE) 2015/286 a BCE din 27 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2014/49), JO L 50, 21.2.2015, p. 42.
21/02/2015
Acord din 31 decembrie 2014 între Lietuvos bankas şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Lietuvos bankas de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 64, 21.2.2015, p. 5.
21/02/2015
Acord din 13 noiembrie 2014 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare  JO C 64, 21.2.2015, p. 1.
20/02/2015
Orientarea (UE) 2015/280 a BCE din 13 noiembrie 2014 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem  (BCE/2014/44), JO L 47, 20.2.2015, p. 29.Informaţii suplimentare
13/02/2015
Recomandarea BCE din 3 februarie 2015 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Latvijas Banka (BCE/2015/3) (BCE/2015/3), JO C 51, 13.2.2015, p. 4.
13/02/2015
Recomandarea BCE din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor  (BCE/2015/2), JO C 51, 13.2.2015, p. 1.
10/02/2015
Decizia (UE) 2015/300 a BCE din 10 februarie 2015 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă  (BCE/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Aviz cu privire la modificarea Statutului Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe cu privire la conferirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri  (CON/2014/84), JO C 31, 30.1.2015, p. 3.
21/01/2015
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în procedurile de rezoluție pe piața financiară din Slovacia (CON/2015/3), Slovacia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Aviz cu privire la Colegiul de rezoluție (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
Decizia (UE) 2015/32 a BCE din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62), JO L 5, 9.1.2015, p. 17.Informaţii suplimentare
09/01/2015
Aviz cu privire la solicitările de operare ca societăți de lichidare a portofoliului  (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Decizia (UE) 2015/5 a BCE din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active  (BCE/2014/45), JO L 1, 6.1.2015, p. 4.