Menu

2015

30/12/2015
Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/49), Dz.U. C 438 z 30.12.2015, str. 1.
30/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2464 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2015/48), Dz.U. L 344 z 30.12.2015, str. 1.
23/12/2015
Opinia w sprawie bilansu płatniczego oraz przekazywania informacji o transgranicznym świadczeniu usług  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Zalecenie EBC z dnia 10 grudnia 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná Banka Slovenska  (EBC/2015/45), Dz.U. C 425 z 18.12.2015, str. 1.
18/12/2015
Opinia w sprawie zmian ram instytucjonalnych Banka Slovenije (CON/2015/57), Słowenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Opinia w sprawie zwolnienia z długu zabezpieczonego hipotecznie przez przeniesienie własności nieruchomości (CON/2015/56), Rumunia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2330 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/53 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2015/41), Dz.U. L 328 z 14.12.2015, str. 119.
12/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro  (EBC/2015/43), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 123.
12/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2331 z dnia 4 grudnia 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2016 r.  (EBC/2015/42), Dz.U. L 328 z 12.12.2015, str. 121.
10/12/2015
Opinia dotycząca opłaty pobieranej od wypłat gotówki w bankomatach (CON/2015/55), Irlandia, 10.12.2015.
09/12/2015
Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2015/54), Republika Czeska, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Opinia w sprawie przepisów prawnych dotyczących banków oszczędnościowo-budowlanych (CON/2015/53), Niemcy, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2218 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej (EBC/2015/38), Dz.U. L 314 z 1.12.2015, str. 66.
28/11/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2202 z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2015/37), Dz.U. L 313 z 28.11.2015, str. 42.
26/11/2015
Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2015/52), Holandia, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Opinia w sprawie produkcji banknotów euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/2101 z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych  (EBC/2015/33), Dz.U. L 303 z 20.11.2015, str. 106.
20/11/2015
Opinia w sprawie ochrony przed fałszowaniem pieniądza i zachowania wysokiej jakości gotówki znajdującej się w obiegu (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Opinia w sprawie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem przepływu płatności ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Holandia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie systemów gwarancji depozytów i systemów rekompensat (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinia w sprawie rejestru rachunków bankowych (CON/2015/46), Bułgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Opinia w sprawie regulacji spółek nabywających instrumenty kredytowe (CON/2015/45), Cypr, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2015/44), Irlandia, 11.11.2015.
06/11/2015
Opinia w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku finansowym i szczególnych opłatach nałożonych na wybrane instytucje finansowe (CON/2015/43), Słowacja, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Opinia w sprawie ram instytucjonalnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Banca d'Italia (CON/2015/41), Włochy, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Opinia w sprawie systemu gwarancji depozytów (CON/2015/40), Irlandia, 29.10.2015.
28/10/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1938 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2015/27), Dz.U. L 282 z 28.10.2015, str. 41.
28/10/2015
Opinia w sprawie wskaźników rezerwy obowiązkowej (CON/2015/39), Węgry, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Opinia w sprawie wstępnej oceny spełnienia warunków zastosowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2015/38), Węgry, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Opinia w sprawie regulacji dotyczących leasingu finansowego i działalności firm leasingowych (CON/2015/37), Cypr, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinia w sprawie centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2015/36), Republika Czeska, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/35), Włochy, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Opinia w sprawie projektu ustawy o rynku instrumentów finansowych (CON/2015/34), Słowenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1613 z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/5 w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2015/31), Dz.U. L 249 z 25.9.2015, str. 28.
24/09/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2015/30), Dz.U. L 248 z 24.9.2015, str. 45.
22/09/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1574 z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/8 w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych  (EBC/2015/29), Dz.U. L 245 z 22.9.2015, str. 12.
22/09/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1575 z dnia 4 września 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne  (EBC/2015/28), Dz.U. L 245 z 22.9.2015, str. 13.
22/09/2015
Opinia w sprawie wyznaczenia Lietuvos bankas na organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/33), Litwa, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Decyzja EBC/2014/8. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 22.9.2015, str. .
22/09/2015
Wytyczne EBC/2014/9. Nieoficjalna wersja skonsolidowana. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 22.9.2015.
18/09/2015
Opinia w sprawie konwersji kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich  (CON/2015/32), Chorwacja, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2015/31), Niemcy, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinia w sprawie przekazywania niektórych danych istotnych dla stabilności finansowej (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2015/29), Republika Czeska, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Opinia w sprawie zmian konstytucji Republiki Czeskiej i ustawy o Česká národní banka (CON/2015/28), Republika Czeska, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Opinia w sprawie stosowania zintegrowanego modelu danych w ramach przekazywania danych do Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Opinia w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych (CON/2015/26), Polska, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
21/07/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1196 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC  (EBC/2015/26), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 134.
21/07/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/1195 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/298 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC  (EBC/2015/25), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 133.
21/07/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/1197 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2015/24), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 147.
21/07/2015
Wytyczne EBC/2010/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  Dz.U.   z 21.7.2015, str. .
20/07/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporzadkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/25), Grecja, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2016 r. Dz.U. C 227 z 16.7.2015, str. 4.
15/07/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej greckiego systemu statystycznego i greckiego urzędu statystycznego (CON/2015/24), Grecja, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Opinia w sprawie nowych ram prawnych dla działalności banków oszczędnościowych (CON/2015/23), Portugalia, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym  (CON/2015/22), Republika Czeska, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinia w sprawie ochrony konsumentów na rynkach finansowych (CON/2015/21), Słowacja, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2015/18), Dz.U. C 209 z 25.6.2015, str. 3.
20/06/2015
Zasady etyki zawodowej EBC  Dz.U. C 204 z 20.6.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
19/06/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/929 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2015/22), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 1.
19/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19), Dz.U. L 157 z 19.6.2015, str. 15.
19/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/930 z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2015/15), Dz.U. L 155 z 19.6.2015, str. 38.
19/06/2015
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Zalecenie EBC z dnia 10 czerwca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije  (EBC/2015/23), Dz.U. C 201 z 18.6.2015, str. 1.
10/06/2015
Opinia w sprawie przeglądu celów i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2015/4), Dz.U. C 192 z 10.6.2015, str. 1.
10/06/2015
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/19), Hiszpania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/856 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy zasad etyki dla jednolitego mechanizmu nadzorczego  (EBC/2015/12), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 29.
02/06/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/855 z dnia 12 marca 2015 r. określające podstawy Zasad etyki Eurosystemu i uchylające wytyczne EBC/2002/6 w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC  (EBC/2015/11), Dz.U. L 135 z 2.6.2015, str. 23.
29/05/2015
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (CON/2015/10), Dz.U. C 175 z 29.5.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
28/05/2015
Opinia w sprawie ram prawnych systemu gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynkach finansowych (CON/2015/17), Polska, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
28/05/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej słoweńskiej Spółki Zarządzającej Aktywami Bankowymi (CON/2015/16), Słowenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/811 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (EBC/2015/16), Dz.U. L 128 z 23.5.2015, str. 27.
21/05/2015
Opinia w sprawie regulacji otwartych pozycji w aktywach bilansu instytucji kredytowych (CON/2015/15), Węgry, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC (UE) 2015/774 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych  (EBC/2015/10), Dz.U. L 121 z 14.5.2015, str. 20.
07/05/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/732 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60)  (EBC/2015/20), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 22.
07/05/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24)  (EBC/2015/18), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 5.
06/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/839 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie  (EBC/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/727 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za pierwszy okres objęty opłatą oraz za 2015 r. (EBC/2015/17), Dz.U. L 115 z 6.5.2015, str. 36.
06/05/2015
Zalecenie EBC z dnia 27 marca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank  (EBC/2015/14), Dz.U. C 149 z 6.5.2015, str. 1.
05/05/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/716 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC (EBC/2015/8), Dz.U. L 114 z 5.5.2015, str. 11.
27/04/2015
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych (CON/2014/83), Dz.U. C 137 z 27.4.2015, str. 2.Dodatkowe informacje
25/04/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/656 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie warunków, na jakich instytucje kredytowe mogą włączać zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013  (EBC/2015/4), Dz.U. L 107 z 25.4.2015, str. 76.
17/04/2015
Umowa pomiędzy Europejskim Urzędem Policji (Europol) a Europejskim Bankiem Centralnym  Dz.U. C 123 z 17.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
10/04/2015
Opinia w sprawie zakazu licytacji nieruchomości będących głównym miejscem zamieszkania dłużnika (CON/2015/14), Grecja, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/571 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/43), Dz.U. L 93 z 9.4.2015, str. 82.
02/04/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw  (EBC/2015/9), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 1.Dodatkowe informacje
02/04/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 3.Dodatkowe informacje
29/03/2015
Decyzja EBC/2004/3. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 29.3.2015.
28/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7), Dz.U. L 84 z 28.3.2015, str. 67.
28/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/529 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC (EBC/2015/1), Dz.U.  84 z 28.3.2015, str. 64.
26/03/2015
Rozporządzenie EBC (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych  (EBC/2015/13), Dz.U. L 86 z 26.3.2015, str. 13.
25/03/2015
Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych (banche popolari) (CON/2015/13), Włochy, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących mediatorów kredytowych (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11), Polska, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
20/03/2015
Akt utracił moc prawną: Kodeks postępowania członków Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. C 93 z 20.3.2015, str. 2.
14/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/433 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59), Dz.U. L 70 z 14.3.2015, str. 58.
13/03/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2014/55), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 53.
13/03/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/426 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2014/54), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 69.
13/03/2015
Zmiana 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. regulaminu Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 88.
10/03/2015
Opinia w sprawie przepisów dotyczących Narodowego Banku Polskiego (CON/2015/9), Polska, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
02/03/2015
Opinia w sprawie niezależności Banka Slovenije i członków jego organów decyzyjnych (CON/2015/8), Słowenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/299 z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2014/34 w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących  (EBC/2015/5), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 27.
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC (wersja przekształcona) (EBC/2014/57), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 24.Dodatkowe informacje
25/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/297 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/56), Dz.U. L 53 z 25.2.2015, str. 21.
25/02/2015
Opinia w sprawie strategii polityki makroostrożnościowej (CON/2015/7), Litwa, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC  (EBC/2014/61), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 44.
21/02/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/286 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2014/49), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 42.
21/02/2015
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2014 r. zawarte pomiędzy Lietuvos bankas a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Lietuvos bankas przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 64 z 21.2.2015, str. 5.
21/02/2015
Porozumienie z dnia 13 listopada 2014 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej  Dz.U. C 64 z 21.2.2015, str. 1.
20/02/2015
Wytyczne EBC (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro  (EBC/2014/44), Dz.U. L 47 z 20.2.2015, str. 29.Dodatkowe informacje
13/02/2015
Zalecenie EBC z dnia 3 lutego 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2015/3), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 4.
13/02/2015
Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend  (EBC/2015/2), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 1.
10/02/2015
Decyzja (UE) 2015/300 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką  (EBC/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących sporządzania oficjalnych statystyk na Litwie (CON/2015/5), Litwa, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (CON/2014/84), Dz.U. C 31 z 30.1.2015, str. 3.
21/01/2015
Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przeprowadzaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym (CON/2015/3), Słowacja, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Opinia w sprawie kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)  (EBC/2014/62), Dz.U. L 5 z 9.1.2015, str. 17.Dodatkowe informacje
09/01/2015
Opinia w sprawie wniosków o prowadzenie działalności jako spółka likwidująca aktywa (run-off company) (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Decyzja EBC (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45), Dz.U. L 1 z 6.1.2015, str. 4.