2015

30/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 17 december 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/49), PB C 438 van 30.12.2015, blz. 1.
30/12/2015
Besluit (EU) 2015/2464 van de ECB van 16 december 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/48), PB L 344 van 30.12.2015, blz. 1.
23/12/2015
Advies inzake rapportage betreffende de betalingsbalans en grensoverschrijdende dienstverlening (CON/2015/58), Oostenrijk, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Aanbeveling van de ECB van 10 december 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska  (ECB/2015/45), PB C 425 van 18.12.2015, blz. 1.
18/12/2015
Advies inzake een aantal wijzigingen in het institutionele kader van Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Advies inzake de aflossing van schulden met hypothecair onderpand door middel van overdracht van eigendom van onroerend goed (CON/2015/56), Roemenië, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  PB L 332 van 18.12.2015, blz. 158.
14/12/2015
Besluit (EU) 2015/2330 van de ECB van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41), PB L 328 van 14.12.2015, blz. 119.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2332 van de ECB van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang  (ECB/2015/43), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.
12/12/2015
Besluit (EU) 2015/2331 van de ECB van 4 december 2015 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016  (ECB/2015/42), PB L 328 van 12.12.2015, blz. 121.
10/12/2015
Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
09/12/2015
Advies inzake consumentenkrediet (CON/2015/54), Tsjechië, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Advies inzake het juridische kader voor Bausparkassen (CON/2015/53), Duitsland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Besluit (EU) 2015/2218 van de ECB van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden van een materiële impact op het risicoprofiel van een onder toezicht staande kredietinstelling (ECB/2015/38), PB L 314 van 1.12.2015, blz. 66.
28/11/2015
Besluit (EU) 2015/2202 van de ECB van 19 november 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37), PB L 313 van 28.11.2015, blz. 42.
26/11/2015
Advies inzake het depositogarantiestelsel (CON/2015/52), Nederland, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/11/2015
Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Besluit (EU) 2015/2101 van de ECB van 5 november 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/774 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/33), PB L 303 van 20.11.2015, blz. 106.
20/11/2015
Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/11/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en voor deposito- en garantiestelsels (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake begleidende maatregelen bij de Verordening betreffende het Uniforme Afwikkelingsmechanisme (CON/2015/47), Oostenrijk, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Advies inzake bankrekeningenregister (CON/2015/46), Bulgarije, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Advies inzake de regulering van ondernemingen die krediet aantrekken (CON/2015/45), Cyprus, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Advies inzake bezoldigings- en pensioenbepalingen (CON/2015/44), Ierland, 11.11.2015.
06/11/2015
Advies inzake het oplossen van crisissituaties in de financiële markt en inzake een bijzondere heffing voor geselecteerde financiële instellingen  (CON/2015/43), Slowakije, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Advies inzake het institutionele kader voor de afwikkeling van instellingen (CON/2015/42), België, 4.11.2015.Aanvullende informatie
30/10/2015
Advies inzake de gewijzigde Statuten van de Banca d'Italia (CON/2015/41), Italië, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Advies inzake het deposito-garantiestelsel (CON/2015/40), Ierland, 29.10.2015.
28/10/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1938 van de ECB van 27 augustus 2015 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2015/27), PB L 282 van 28.10.2015, blz. 41.Aanvullende informatie
28/10/2015
Advies inzake reserveratio's (CON/2015/39), Hongarije, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Advies inzake de voorlopige evaluatie van aan de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen gerelateerde voorwaarden  (CON/2015/38), Hongarije, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Advies inzake de regulering van leasing en activiteiten van leasingondernemingen  (CON/2015/37), Cyprus, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het centrale bankrekeningenregister (CON/2015/36), Tsjechië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/35), Italië, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Advies inzake een voorstel van wet betreffende markt van financiële instrumenten (CON/2015/34), Slovenië, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Besluit (EU) 2015/1613 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/5 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa  (ECB/2015/31), PB L 249 van 25.9.2015, blz. 28.
24/09/2015
Verordening (EU) 2015/1599 van de ECB van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30), PB L 248 van 24.9.2015, blz. 45.
22/09/2015
Besluit (EU) 2015/1574 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's door nationale centrale banken  (ECB/2015/29), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 12.
22/09/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1575 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door de nationale centrale banken  (ECB/2015/28), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 13.
22/09/2015
Advies inzake de aanwijzing van Lietuvos bankas als een afwikkelingsautoriteit (CON/2015/33), Litouwen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Besluit ECB/2014/8. Onofficiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie PB L  van 22.9.2015, blz. .
22/09/2015
Richtsnoer ECB/2014/9. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 22.9.2015.
18/09/2015
Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake bankafwikkeling (CON/2015/31), Duitsland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Advies inzake de rapportage van bepaalde voor financiële stabiliteit relevante gegevens (CON/2015/30), Oostenrijk, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Advies inzake grondwetwijzigingen en de Wet op Česká národní banka  (CON/2015/28), Tsjechië, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Advies inzake het gebruik van een geïntegreerd gegevensmodel voor gegevensrapportage aan de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Oostenrijk, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
ECB-advies inzake het wetsontwerp betreffende de specifieke voorwaarden voor de herstructurering van huizenleningen in Polen die luiden in vreemde valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1196 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2015/26), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134.
21/07/2015
Besluit (EU) 2015/1195 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit (EU) 2015/298 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB  (ECB/2015/25), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 133.
21/07/2015
Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de ECB van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/24), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 147.
21/07/2015
Richtsnoer ECB/2010/20. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst PB   van 21.7.2015, blz. .
20/07/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2015/25), Griekenland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indicatieve kalender van reserveperiodes in 2016 PB C 227 van 16.7.2015, blz. 4.
15/07/2015
Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit (CON/2015/24), Griekenland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor spaarbanken (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (CON/2015/18), PB C 209 van 25.6.2015, blz. 3.
20/06/2015
Het ethische kader van de ECB  PB C 204 van 20.6.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
19/06/2015
Besluit (EU) 2015/929 van de ECB van 26 mei 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 1.
19/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/948 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2015/19), PB L 157 van 19.6.2015, blz. 15.
19/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/930 van de ECB van 2 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees real-time brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2015/15), PB L 155 van 19.6.2015, blz. 38.
19/06/2015
Advies inzake een centraal kredietregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Aanbeveling van de ECB van 10 juni 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije  (ECB/2015/23), PB C 201 van 18.6.2015, blz. 1.
10/06/2015
Advise inzake de evaluatie van de missie en organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (CON/2015/4), PB C 192 van 10.6.2015, blz. 1.
10/06/2015
Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2015/19), Spanje, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/856 van de ECB van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme  (ECB/2015/12), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 29.
02/06/2015
Richtsnoer (EU) 2015/855 van de ECB van 12 maart 2015 tot vaststelling van beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2002/6 betreffende door de ECB en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB  (ECB/2015/11), PB L 135 van 2.6.2015, blz. 23.
29/05/2015
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95  (CON/2015/10), PB C 175 van 29.5.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
28/05/2015
Advies inzake het juridische kader voor het depositogarantiestelsel en afwikkeling in de financiële markten (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Advies inzake het gewijzigde juridische kader inzake de onderneming van de Slovenian Bank voor activabeheer  (CON/2015/16), Slovenië, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Besluit (EU) 2015/811 van de ECB van 27 maart 2015 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB in bezit van de nationale bevoegde autoriteiten (ECB/2015/16), PB L 128 van 23.5.2015, blz. 27.
21/05/2015
Advies inzake open posities in activa op de balans van kredietinstellingen (CON/2015/15), Hongarije, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Niet langer van kracht zijn: Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/10), PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20.
07/05/2015
Richtsnoer (EU) 2015/732 van de ECB van 16 april 2015 houdende wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 22.
07/05/2015
Verordening (EU) 2015/730 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 5.
06/05/2015
Besluit (EU) 2015/839 van de ECB van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Besluit (EU) 2015/727 van de ECB van 10 april 2015 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor de eerste vergoedingsperiode en voor 2015 (ECB/2015/17), PB L 115 van 6.5.2015, blz. 36.
06/05/2015
Aanbeveling van de ECB van 27 maart 2015 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank  (ECB/2015/14), PB C 149 van 6.5.2015, blz. 1.
05/05/2015
Besluit (EU) 2015/716 van de ECB van 12 februari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2015/8), PB L 114 van 5.5.2015, blz. 11.
27/04/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-kredietinstellingen  (CON/2014/83), PB C 137 van 27.4.2015, blz. 2.Aanvullende informatie
25/04/2015
Besluit (EU) 2015/656 van de ECB van 4 februari 2015 betreffende de voorwaarden krachtens welke kredietinstellingen overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 tussentijdse of eindejaarsresultaten mogen opnemen in het tier 1-kernkapitaal  (ECB/2015/4), PB L 107 van 25.4.2015, blz. 76.
17/04/2015
Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de ECB  PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
10/04/2015
Advies inzake het verbod op de verkoop bij opbod van hoofdverblijfplaatsen (CON/2015/14), Griekenland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Richtsnoer (EU) 2015/571 van de ECB van 6 november 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2014/43), PB L 93 van 9.4.2015, blz. 82.
02/04/2015
Besluit (EU) 2015/509 van de ECB van 18 februari 2015 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves  (ECB/2015/9), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
02/04/2015
Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2014/60), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3.Aanvullende informatie
29/03/2015
Besluit ECB/2004/3. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst  29.3.2015.
28/03/2015
Besluit (EU) 2015/530 van de ECB van 11 februari 2015 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en -verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2015/7), PB L 84 van 28.3.2015, blz. 67.
28/03/2015
Besluit (EU) 2015/529 van de ECB van 21 januari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2015/1), PB  84 van 28.3.2015, blz. 64.
26/03/2015
Verordening (EU) 2015/534 van de ECB van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie  (ECB/2015/13), PB L 86 van 26.3.2015, blz. 13.
25/03/2015
Advies inzake de hervorming van coöperatieve banken (banche popolari) (CON/2015/13), Italië, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor kredietbemiddelaars (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor gedekte obligaties en hypotheekbanken (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Niet langer van kracht zijn: Gedragscode voor de leden van de raad van toezicht van de ECB  PB C 93 van 20.3.2015, blz. 2.
14/03/2015
Besluit (EU) 2015/433 van de ECB van 17 december 2014 betreffende de oprichting van een Ethisch comité en zijn reglement van orde  (ECB/2014/59), PB L 70 van 14.3.2015, blz. 58.
13/03/2015
Besluit (EU) 2015/425 van de ECB van 15 december 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2014/55), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 53.
13/03/2015
Richtsnoer (EU) 2015/426 van de ECB van 15 december 2014 wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/54), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 69.
13/03/2015
Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van toezicht van de ECB PB L 68 van 13.3.2015, blz. 88.
10/03/2015
Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en de leden van haar besluitvormende organen (CON/2015/8), Slovenië, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/299 van de ECB van 10 februari 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/34 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (ECB/2015/5), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 27.
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/298 van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) (ECB/2014/57), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 24.Aanvullende informatie
25/02/2015
Besluit (EU) 2015/297 van de ECB van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/56), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 21.
25/02/2015
Advies inzake macroprudentiële beleidsstrategie (CON/2015/7), Litouwen, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Besluit (EU) 2015/287 van de ECB van 31 december 2014 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 44.
21/02/2015
Besluit (EU) 2015/286 van de ECB van 27 november 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2014/49), PB L 50 van 21.2.2015, blz. 42.
21/02/2015
Overeenkomst van 31 december 2014 tussen Lietuvos bankas en de ECB houdende de vordering toegekend aan Lietuvos bankas door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB  PB C 64 van 21.2.2015, blz. 5.
21/02/2015
Overeenkomst van 13 november 2014 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten tot wijziging van de Overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de niet-eurogebiedlidstaten waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd  PB C 64 van 21.2.2015, blz. 1.
20/02/2015
Richtsnoer (EU) 2015/280 van de ECB van 13 november 2014 houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem (ECB/2014/44), PB L 47 van 20.2.2015, blz. 29.Aanvullende informatie
13/02/2015
Aanbeveling van de ECB van 3 februari 2015 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka (ECB/2015/3), PB C 51 van 13.2.2015, blz. 4.
13/02/2015
Aanbeveling van de ECB van 28 januari 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen  (ECB/2015/2), PB C 51 van 13.2.2015, blz. 1.
10/02/2015
Besluit (EU) 2015/300 van de ECB van 10 februari 2015 inzake de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Advies inzake de gewijzigde statuten van Eesti Pankki (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Advies inzake een nieuw juridisch kader voor de productie van officiële statistieken in Litouwen (CON/2015/5), Litouwen, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (CON/2014/84), PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.
21/01/2015
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij de afwikkeling op de financiële markt (CON/2015/3), Slowakije, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Advies inzake het afwikkelingscollege (CON/2015/2), België, 21.1.2015.Aanvullende informatie
09/01/2015
Besluit (EU) 2015/32 van de ECB van 29 december 2014 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), PB L 5 van 9.1.2015, blz. 17.Aanvullende informatie
09/01/2015
Advies inzake verzoeken om te mogen optreden als een onderneming die haar activiteit afbouwt (CON/2015/1), Oostenrijk, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Besluit van de ECB van 19 november 2014 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa (ECB/2014/45), PB L 1 van 6.1.2015, blz. 4.