2015

30/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-17 ta’ Diċembru 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/49), ĠU C 438, 30.12.2015, pġ. 1.
30/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2464 tal-BĊE tas-16 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/48), ĠU L 344, 30.12.2015, pġ. 1.
23/12/2015
Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Národná banka Slovenska  (BĊE/2015/45), ĠU C 425, 18.12.2015, pġ. 1.
18/12/2015
Opinjoni dwar ċerti emendi lill-qafas istituzzjonali tal-Banka Slovenije (CON/2015/57), Is-Slovenja, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Opinjoni dwar il-ħlas ta' djun sostnuti minn ipoteki permezz ta' trasferiment ta' titolu fuq proprjetà immobbli (CON/2015/56), Ir-Rumanija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema ĠU L 332, 18.12.2015, pġ. 158.
14/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2330 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deciżjoni BĊE/2014/53 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2015 (BĊE/2015/41), ĠU L 328, 14.12.2015, pġ. 119.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2332 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar il-qafas proċedurali għall-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti tal-euro  (BĊE/2015/43), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 123.
12/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2331 tal-BĊE tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta' ħruġ ta' muniti fl-2016  (BĊE/2015/42), ĠU L 328, 12.12.2015, pġ. 121.
10/12/2015
Opinjoni dwar it-taxxa tal-boll fuq ġbid ta' kontanti minn automated teller machines (ATMs) (CON/2015/55), L-Irlanda, 10.12.2015.
09/12/2015
Opinjoni dwar il-kreditu tal-konsumatur (CON/2015/54), Ir-Repubblika Ċeka, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-banek ta' tfaddil għad-djar (CON/2015/53), Il-Ġermanja, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2218 tal-BĊE tal-20 ta' Novembru 2015 dwar il-proċedura biex jiġu esklużi membri tal-persunal mis-suppożizzjoni li kellhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' istituzzjoni tal-kreditu taħt superviżjoni (BĊE/2015/38), ĠU L 314, 1.12.2015, pġ. 66.
28/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2202 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2015/37), ĠU L 313, 28.11.2015, pġ. 42.
26/11/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/52), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/2101 tal-BĊE tal-5 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/774 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/33), ĠU L 303, 20.11.2015, pġ. 106.
20/11/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-operat mingħajr xkiel tat-traffiku tal-ħlasijiet ("betalingsverkeer")  (CON/2015/49), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u għal skemi ta' garanzija u kumpens għad-depożiti. (CON/2015/48), Il-Lussemburgu, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar miżuri li jakkumpanjaw ir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta’ Riżoluzzjoni Uniku (CON/2015/47), L-Awstrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Opinjoni dwar reġistru ta' kontijiet bankarji (CON/2015/46), Il-Bulgarija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ kumpaniji li jakkwistaw kreditu (CON/2015/45), Ċipru, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Opinjoni dwar riformi fil-pagi u l-pensjonijiet (CON/2015/44), L-Irlanda, 11.11.2015.
06/11/2015
Opinjoni dwar ir-riżoluzzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi fis-suq finanzjarju u dwar taxxa speċjali għal istituzzjonijiet finanzjarji magħżula (CON/2015/43), Is-Slovakja, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Opinjoni dwar il-qafas istituzzjonali għar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet (CON/2015/42), Il-Belġju, 4.11.2015.
30/10/2015
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Banca d'Italia (CON/2015/41), L-Italja, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Opinjoni dwar l-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2015/40), L-Irlanda, 29.10.2015.
28/10/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja gwida (UE) Nru 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/27), ĠU L 282, 28.10.2015, pġ. 41.Aktar tagħrif
28/10/2015
Opinjoni dwar proporzjonijiet ta' riżervi (CON/2015/39), L-Ungerija, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Opinjoni dwar il-valutazzjoni preliminari ta' kundizzjonijiet relatati mar-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/38), L-Ungerija, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni tal-lokazzjoni finanzjarja u l-attivitajiet tal-kumpaniji tal-lokazzjoni finanzjarja (CON/2015/37), Ċipru, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar ir-reġistru ċentrali ta' kontijiet tal-bank (CON/2015/36), Ir-Repubblika Ċeka, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/35), L-Italja, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Opinjoni dwar abbozz ta' li[i dwar is-suq tal-istrumenti finanzjarji (CON/2015/34), Is-Slovenja, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1613 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/5 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2015/31), ĠU L 249, 25.9.2015, pġ. 28.
24/09/2015
Regolament (UE) 2015/1599 tal-BĊE tal-10 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1333/2014 dwar l-istatistika tas-swieq monetarji (BĊE/2015/30), ĠU L 248, 24.9.2015, pġ. 45.
22/09/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1574 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/8 dwar il-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju u r-remunerazzjoni ta' depożiti tal-gvern minn banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/29), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 12.
22/09/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1575 tal-BĊE tal-4 ta' Settembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/9 dwar operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-attiv u l-passiv domestiċi mill-banek ċentrali nazzjonali (BĊE/2015/28), ĠU L 245, 22.9.2015, pġ. 13.
22/09/2015
Opinjoni dwar id-denominazzjoni ta'Lietuvos bankas bħala awtorità ta' riżoluzzjoni (CON/2015/33), Il-Litwanja, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Deċiżjoni BĊE/2014/8. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 22.9.2015, pġ. .
22/09/2015
Linja Gwida BĊE/2014/9. Test konsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 22.9.2015.
18/09/2015
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar riżoluzzjoni ta' bank (CON/2015/31), Il-Ġermanja, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi kostituzzjonali u l-Liġi dwar Česká národní banka (CON/2015/28), Ir-Repubblika Ċeka, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Opinjoni dwar abbozz ta’ liġi dwar termini speċifiċi għar-ristrutturar ta’ self għad-djar iddenominati f’munita barranija (CON/2015/26), Il-Polonja, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1196 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2015/26), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 134.
21/07/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/1195 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda d-Deċìżjoni (UE) 2015/298 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE  (BĊE/2015/25), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 133.
21/07/2015
Linja Gwida (UE) 2015/1197 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2015/24), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 147.
21/07/2015
Linja Gwida BĊE/2010/20. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  ĠU  , 21.7.2015, pġ. .
20/07/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/25), Il-Greċja, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kalendarju indikattiv tal-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2016 ĠU C 227, 16.7.2015, pġ. 4.
15/07/2015
Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għal banek tat-tfaddil (CON/2015/23), Il-Portugall, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (CON/2015/18), ĠU C 209, 25.6.2015, pġ. 3.
20/06/2015
Il-Qafas tal-Etika tal-BĊE ĠU C 204, 20.6.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
19/06/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/929 tal-BĊE tas-26 ta' Mejju 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-ECB  (BĊE/2015/22), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 1.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19), ĠU L 157, 19.6.2015, pġ. 15.
19/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/930 tal-BĊE tat-2 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2012/27 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) (BĊE/2015/15), ĠU L 155, 19.6.2015, pġ. 38.
19/06/2015
Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-10 ta’ Ġunju 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Banka Slovenije  (BĊE/2015/23), ĠU C 201, 18.6.2015, pġ. 1.
10/06/2015
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (CON/2015/4), ĠU C 192, 10.6.2015, pġ. 1.
10/06/2015
Opinjoni dwar l-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment (CON/2015/19), Spanja, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/856 tal-Bank Centrali Ewropew tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika għall-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/12), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 29.
02/06/2015
Linja Gwida (UE) 2015/855 tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika tal-Eurosistema u li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2002/6 dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riżervi esteri tal-BĊE u l-ġestjoni tal-assi ta' riżerva estera tal-BĊE  (BĊE/2015/11), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 23.
29/05/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (CON/2015/10), ĠU C 175, 29.5.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
28/05/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-iskema ta'garanzija tad-depożiti u r-riżoluzzjoni fis-swieq finanzjarji (CON/2015/17), Il-Polonja, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali li jirregola l-Kumpanija Slovena għall-Ġestjoni tal-Assi tal-Banek  (CON/2015/16), Is-Slovenja, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/811 tal-BĊE tas-27 ta' Marzu 2015 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE li jkunu fil-pussess tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti  (BĊE/2015/16), ĠU L 128, 23.5.2015, pġ. 27.
21/05/2015
Opinjoni dwar ir-regolazzjoni ta’ pożizzjonijiet miftuħa f’assi fuq il-karti tal-bilanċ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2015/15), L-Ungerija, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni (UE) 2015/774 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2015 dwar programm ta' xiri ta' assi ta' swieq sekondarji mis-settur pubbliku  (BĊE/2015/10), ĠU L 121, 14.5.2015, pġ. 20.
07/05/2015
Linja Gwida (UE) 2015/732 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2014/60) (BĊE/2015/20), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 22.
07/05/2015
Regolament (UE) 2015/730 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (BĊE/2015/18), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 5.
06/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/839 tal-BĊE tas-27 ta' April 2015 li tidentifika l-istituzzjonijiet ta' kreditu li huma suġġetti għal valutazzjoni komprensiva  (BĊE/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/727 tal-BĊE tal-10 ta' April 2015 dwar l-ammont totali ta' tariffi superviżorji annwali għall-ewwel perijodu tariffarju u għall-2015 (BĊE/2015/17), ĠU L 115, 6.5.2015, pġ. 36.
06/05/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Marzu 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Deutsche Bundesbank (BĊE/2015/14), ĠU C 149, 6.5.2015, pġ. 1.
05/05/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/716 tal-BĊE tat-12 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/2 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-BĊE (BĊE/2015/8), ĠU L 114, 5.5.2015, pġ. 11.
27/04/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri strutturali li jtejbu r-reżiljenza tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-UE (CON/2014/83), ĠU C 137, 27.4.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
25/04/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/656 tal-BĊE tal-4 ta' Frar 2015 dwar il-kundizzjonijiet li taħthom l-istituzzjonijiet ta' kreditu jitħallew jinkludu profitti interim jew ta' tmiem is-sena f'Kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 skont l-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013  (BĊE/2015/4), ĠU L 107, 25.4.2015, pġ. 76.
17/04/2015
Ftehim bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) u l-BĊE  ĠU C 123, 17.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
10/04/2015
Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-irkant ta’ residenzi prinċipali (CON/2015/14), Il-Greċja, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Linja Gwida (UE) 2015/571 tal-BĊE tas-6 ta' Novembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/15 dwar l-istatistika monetarja u finanzjarja (BĊE/2014/43), ĠU L 93, 9.4.2015, pġ. 82.
02/04/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/509 tal-BĊE tat-18 ta' Frar 2015 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/6 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta' bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, id-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u l-Artikoli 1, 3 u 4 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/23 dwar ir-remunerazzjoni ta' depożiti, bilanċi u holdings ta' eċċess ta' riżervi  (BĊE/2015/9), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 1.Aktar tagħrif
02/04/2015
Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2014/60), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
29/03/2015
Deċiżjoni BĊE/2004/3. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 29.3.2015.
28/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta' Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta' dejta dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7), ĠU L 84, 28.3.2015, pġ. 67.
28/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/529 tal-BĊE tal-21 ta' Jannar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/3 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE (BĊE/2015/1), ĠU  84, 28.3.2015, pġ. 64.
26/03/2015
Regolament (UE) 2015/534 tal-BĊE tas-17 ta' Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta' informazzjoni finanzjarja superviżorja  (BĊE/2015/13), ĠU L 86, 26.3.2015, pġ. 13.
25/03/2015
Opinjoni dwar ir-riforma ta’ banek kooperattivi (banche popolari) (CON/2015/13), L-Italja, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali tal-medjatur tal-kreditu (CON/2015/12), Il-Portugall, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti u banek ipotekarji (CON/2015/11), Il-Polonja, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Mhux aktar fis-seħħ: Kodiċi ta’ Kondotta għall-Membri tal-Bord Superviżorju tal-BĊE  ĠU C 93, 20.3.2015, pġ. 2.
14/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/433 tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat għall-Etika u r-Regoli tal-Proċedura tiegħu  (BĊE/2014/59), ĠU L 70, 14.3.2015, pġ. 58.
13/03/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/425 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/21 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE  (BĊE/2014/55), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 53.
13/03/2015
Linja Gwida (UE) 2015/426 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/54), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 69.
13/03/2015
Emenda 1/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014 għar-Regoli tal-Proċedura tal-Bord Superviżorju tal-BĊE ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 88.
10/03/2015
Opinjoni dwar il-qafas legali għal Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Il-Polonja, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Opinjoni dwar l-indipendenza ta’ Banka Slovenije u tal-membri tal-korpi deċiżjonali tiegħu (CON/2015/8), Is-Slovenja, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/299 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/34 dwar miżuri relatati ma' operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament fuq żmien itwal (BĊE/2015/5), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 27.
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/298 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE (riformulazzjoni) (BĊE/2014/57), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 24.Aktar tagħrif
25/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/297 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/56), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 21.
25/02/2015
Opinjoni dwar strateġija għal politika makro-prudenzjali (CON/2015/7), Il-Litwanja, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/287 tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2014 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta' assi ta' riżervi barranin u kontribuzzjonjiet minn Lietuvos bankas lir-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE  (BĊE/2014/61), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 44.
21/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/286 tal-BĊE tas-27 ta' Novembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/29 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2014/49), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 42.
21/02/2015
Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2014 bejn Lietuvos bankas u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lil Lietuvos bankas mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 64, 21.2.2015, pġ. 5.
21/02/2015
Ftehim tat-13 ta’ Novembru 2014 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja  ĠU C 64, 21.2.2015, pġ. 1.
20/02/2015
Linja gwida (UE) 2015/280 tal-BĊE tat-13 ta' Novembru 2014 dwar l-istabbiliment ta' Sistema ta' Produzzjoni u Akkwisti tal-Eurosistema  (BĊE/2014/44), ĠU L 47, 20.2.2015, pġ. 29.Aktar tagħrif
13/02/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Frar 2015 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Latvijas Banka (BĊE/2015/3), ĠU C 51, 13.2.2015, pġ. 4.
13/02/2015
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-28 ta’ Jannar 2015 dwar politiki għad-distribuzzjoni ta’ dividendi  (BĊE/2015/2), ĠU C 51, 13.2.2015, pġ. 1.
10/02/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/300 tal-BĊE tal-10 ta' Frar 2015 dwar l-eliġibbiltà ta' strumenti ta' dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti bis-sħiħ mir-Repubblika Ellenika  (BĊE/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut ta' Eesti Pank (CON/2015/6), L-Estonja, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika uffiċjali fil-Litwanja (CON/2015/5), Il-Litwanja, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani fejn jidħol l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta ċerti miżuri (CON/2014/84), ĠU C 31, 30.1.2015, pġ. 3.
21/01/2015
Opinjoni dwar l-irwol ta' Národná banka Slovenska fir-riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/3), Is-Slovakja, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Opinjoni dwar il-Kulleġġ ta' Riżoluzzjoni (CON/2015/2), Il-Belġju, 21.1.2015.
09/01/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/32 tal-BĊE tad-29 ta' Diċembru 2014 dwar id-derogi li jistgħu jingħataw skont ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 dwar statistika fir-rigward tal-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment (BĊE/2013/38) (BĊE/2014/62), ĠU L 5, 9.1.2015, pġ. 17.Aktar tagħrif
09/01/2015
Opinjoni dwar applikazzjonijiet għal operat bħala kumpanija run-off (CON/2015/1), L-Awstrija, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Deċiżjoni (UE) 2015/5 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' xiri ta' titoli ggarantiti minn assi (BĊE/2014/45), ĠU L 1, 6.1.2015, pġ. 4.