2015

30/12/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 17. decembris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/49), OV C 438, 30.12.2015, 1. lpp..
30/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2464 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/48), OV L 344, 30.12.2015, 1. lpp..
23/12/2015
Atzinums par maksājumu bilances un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas pārskatu sagatavošanu (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 10. decembris) – Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2015/45), OV C 425, 18.12.2015, 1. lpp..
18/12/2015
Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije institucionālajā sistēmā (CON/2015/57), Slovēnija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Atzinums par ar hipotēku nodrošinātu parādu atmaksu, izmantojot nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošanu (CON/2015/56), Rumānija, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Labojums ECB 2015. gada 27. augusta Pamatnostādnē (ES) 2015/1938, ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  OV L 332, 18.12.2015, 158. lpp..
14/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2330 (2015. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/53 par 2015. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2015/41), OV L 328, 14.12.2015, 119. lpp..
12/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru  (ECB/2015/43), OV L 328, 12.12.2015, 123. lpp..
12/12/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2331 (2015. gada 4. decembris) par 2016. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2015/42), OV L 328, 12.12.2015, 121. lpp..
10/12/2015
Atzinums par nodevu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem (CON/2015/55), Īrija, 10.12.2015.
09/12/2015
Atzinums par patēriņa kredītu (CON/2015/54), Čehijas Republika, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Atzinums par mājokļu krājbanku tiesisko regulējumu (CON/2015/53), Vācija, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB lēmums (ES) 2015/2218 (2015. gada 20. novembris) par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38), OV L 314, 1.12.2015, 66. lpp..
28/11/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2202 (2015. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37), OV L 313, 28.11.2015, 42. lpp..
26/11/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmu (CON/2015/52), Nīderlande, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Atzinums par euro banknošu izgatavošanu (CON/2015/51), Portugāle, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/2101 (2015. gada 5. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2015/33), OV L 303, 20.11.2015, 106. lpp..
20/11/2015
Atzinums par skaidrās naudas apgrozībā aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2015/50), Beļģija, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Atzinums par maksājumu norises raitas darbības pārraudzību (CON/2015/49), Nīderlande, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanu un noregulējumu, kā arī noguldījumu garantiju un kompensāciju shēmām (CON/2015/48), Luksemburga, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Atzinums par pasākumiem saistībā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu (CON/2015/47), Austrija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Atzinums par bankas kontu reģistru (CON/2015/46), Bulgārija, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Atzinums par uzņēmumu, kas iegādājas kredītprasības, regulējumu (CON/2015/45), Kipra, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem (CON/2015/44), Īrija, 11.11.2015.
06/11/2015
Atzinums par krīzes situāciju novēršanu finanšu tirgū un īpašu nodevu atsevišķām finanšu iestādēm (CON/2015/43), Slovākija, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Atzinums par iestāžu noregulējuma institucionālo struktūru (CON/2015/42), Beļģija, 4.11.2015.
30/10/2015
Atzinums par grozījumiem Banca d'Italia statūtos (CON/2015/41), Itālija, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju sistēmām (CON/2015/40), Īrija, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1938 (2015. gada 27. augusts), ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2015/27), OV L 282, 28.10.2015, 41. lpp..Papildus informācija
28/10/2015
Atzinums par rezervju normām (CON/2015/39), Ungārija, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējuma nosacījumu prelimināro novērtējumu (CON/2015/38), Ungārija, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Atzinums par finanšu līzinga regulējumu un finanšu līzinga sabiedrību darbību (CON/2015/37), Kipra, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Atzinums par banku kontu centrālo reģistru (CON/2015/36), Čehijas Republika, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/35), Itālija, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Atzinums par finanšu instrumentu tirgus likuma projektu (CON/2015/34), Slovēnija, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1613 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/5 par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu) (ECB/2015/31), OV L 249, 25.9.2015, 28. lpp..
24/09/2015
ECB Regula (ES) 2015/1599 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku  (ECB/2015/30), OV L 248, 24.9.2015, 45. lpp..
22/09/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1574 (2015. gada 4. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/8 par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem  (ECB/2015/29), OV L 245, 22.9.2015, 12. lpp..
22/09/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1575 (2015. gada 4. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/9 par nacionālo centrālo banku iekšzemes aktīvu un pasīvu pārvaldības operācijām (ECB/2015/28), OV L 245, 22.9.2015, 13. lpp..
22/09/2015
Par Lietuvos bankas apstiprināšanu par noregulējuma iestādi (CON/2015/33), Lietuva, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Lēmums (ECB/2014/8). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 22.9.2015, . lpp..
22/09/2015
Pamatnostādne ECB/2014/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 22.9.2015.
18/09/2015
Atzinums par aizdevumu Šveices frankos konvertāciju (CON/2015/32), Horvātija, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Atzinums par banku noregulējumu (CON/2015/31), Vācija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Atzinums par noteiktu ar finanšu stabilitāti saistītu datu sniegšanu (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2015/29), Čehijas Republika, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Atzinums par konstitucionālā likuma un likuma par Česká národní banka grozījumiem (CON/2015/28), Čehijas Republika, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Atzinums par integrētā datu modeļa izmantošanu datu sniegšanai Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Atzinums par likumprojektu, kas nosaka konkrētus noteikumus par mājokļu aizdevumu ārvalstu valūtā pārstrukturēšanu (CON/2015/26), Polija, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1196 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2015/26), OV L 193, 21.7.2015, 134. lpp..
21/07/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/1195 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/298 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus  (ECB/2015/25), OV L 193, 21.7.2015, 133. lpp..
21/07/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1197 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2015/24), OV L 193, 21.7.2015, 147. lpp..
21/07/2015
Pamatnostādne ECB/2010/20. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs  OV  , 21.7.2015, . lpp..
20/07/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/25), Grieķija, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Rezervju prasību izpildes periodu 2016. gada indikatīvais grafiks OV C 227, 16.7.2015, 4. lpp..
15/07/2015
Atzinums par grozījumiem likumā par Grieķijas Statistikas sistēmu un Grieķijas Statistikas iestādi (CON/2015/24), Grieķija, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Atzinums par krājbanku jaunu tiesisko regulējumu (CON/2015/23), Portugāle, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Atzinums par sanāciju un noregulējumu finanšu tirgū (CON/2015/22), Čehijas Republika, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
ECB atzinums par patērētāju aizsardzību finanšu tirgū (CON/2015/21), Slovākija, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2015/18), OV C 209, 25.6.2015, 3. lpp..
20/06/2015
ECB ētikas principi  OV C 204, 20.6.2015, 3. lpp..Papildus informācija
19/06/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/929 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2015/22), OV L 155, 19.6.2015, 1. lpp..
19/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/948 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2015/19), OV L 157, 19.6.2015, 15. lpp..
19/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/930 (2015. gada 2. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2015/15), OV L 155, 19.6.2015, 38. lpp..
19/06/2015
Atzinums par centrālo kredītreģistru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/06/2015
Labojums ECB Lēmumā (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7)  OV L 154, 19.6.2015, 28. lpp..
18/06/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 10. jūnijs) – Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem  (ECB/2015/23), OV C 201, 18.6.2015, 1. lpp..
10/06/2015
Atzinums par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas uzdevuma un organizācijas pārskatīšanu (CON/2015/4), OV C 192, 10.6.2015, 1. lpp..
10/06/2015
Atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanāciju un noregulējumu (CON/2015/19), Spānija, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus  (ECB/2015/12), OV L 135, 2.6.2015, 29. lpp..
02/06/2015
ECB Pamatnostādne (es) 2015/855 (2015. Gada 12. Marts), ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus un atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus  (ECB/2015/11), OV L 135, 2.6.2015, 23. lpp..
29/05/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu (CON/2015/10), OV C 175, 29.5.2015, 2. lpp..Papildus informācija
28/05/2015
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas un banku noregulējuma finanšu tirgos tiesisko regulējumu (CON/2015/17), Polija, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Atzinums par grozījumiem Slovēnijas banku aktīvu pārvaldības tiesiskajā regulējumā (CON/2015/16), Slovēnija, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/811 (2015. gada 27. marts) par publisku piekļuvi nacionālo kompetento iestāžu rīcībā esošiem ECB dokumentiem  (ECB/2015/16), OV L 128, 23.5.2015, 27. lpp..
21/05/2015
Atzinums par aktīvu atvērto pozīciju regulējumu kredītiestāžu bilancēs (CON/2015/15), Ungārija, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
uz sākumu: ECB lēmums (ES) 2015/774 (2015. gada 4. marts) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu  (ECB/2015/10), OV L 121, 14.5.2015, 20. lpp..
07/05/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/732 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), OV L 116, 7.5.2015, 22. lpp..
07/05/2015
ECB Regula (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OV L 116, 7.5.2015, 5. lpp..
06/05/2015
ECB lēmums (ES) 2015/839 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/727 (2015. gada 10. aprīlis) par gada uzraudzības maksu kopējo summu pirmajam maksas periodam un 2015. gadam (ECB/2015/17), OV L 115, 6.5.2015, 36. lpp..
06/05/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 27. marts) Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējiem revidentiem  (ECB/2015/14), OV C 149, 6.5.2015, 1. lpp..
05/05/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/716 (2015. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem ECB Reglamentu (ECB/2015/8), OV L 114, 5.5.2015, 11. lpp..
27/04/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturāliem pasākumiem, ar ko uzlabo ES banku noturību  (CON/2014/83), OV C 137, 27.4.2015, 2. lpp..Papildus informācija
25/04/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ļauts 1. līmeņa pamatkapitālā iekļaut starpposma vai gada beigu peļņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4), OV L 107, 25.4.2015, 76. lpp..
17/04/2015
Nolīgums starp Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un Eiropas Centrālo banku  OV C 123, 17.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
10/04/2015
Atzinums par aizliegumu pārdot izsolē mājokļus, kas ir pastāvīgā dzīvesvieta (CON/2015/14), Grieķija, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/571 (2014. gada 6. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku  (ECB/2014/43), OV L 93, 9.4.2015, 82. lpp..
02/04/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/509 (2015. gada 18. februāris), ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu  (ECB/2015/9), OV L 91, 2.4.2015, 1. lpp..Papildus informācija
02/04/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2014/60), OV L 91, 2.4.2015, 3. lpp..Papildus informācija
29/03/2015
Lēmums ECB/2004/3. Eiropas Savienības publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts 29.3.2015.
28/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2015/7), OV L 84, 28.3.2015, 67. lpp..Papildus informācija
28/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/529 (2015. gada 21. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem  (ECB/2015/1), OV  84, 28.3.2015, 64. lpp..
26/03/2015
ECB Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu  (ECB/2015/13), OV L 86, 26.3.2015, 13. lpp..
25/03/2015
Atzinums par kooperatīvo banku (banche popolari) reformu (CON/2015/13), Itālija, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Atzinums par kredītu vidutāju tiesisko regulējumu (CON/2015/12), Portugāle, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Atzinums par nodrošināto obligāciju un hipotēku banku tiesisko regulējumu (CON/2015/11), Polija, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
uz sākumu: ECB Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss  OV C 93, 20.3.2015, 2. lpp..
14/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59), OV L 70, 14.3.2015, 58. lpp..
13/03/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/425 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem (ECB/2014/55), OV L 68, 13.3.2015, 53. lpp..
13/03/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/426 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2014/54), OV L 68, 13.3.2015, 69. lpp..
13/03/2015
2014. gada 15. decembra grozījums 1/2014 ECB Uzraudzības valdes Reglamentā OV L 68, 13.3.2015, 88. lpp..
10/03/2015
Atzinums par Narodowy Bank Polski tiesisko regulējumu (CON/2015/9), Polija, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Atzinums par Banka Slovenije un tās lēmējinstitūciju locekļu neatkarību (CON/2015/8), Slovēnija, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/299 (2015. gada 10. februāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/34 par ar ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām saistītajiem pasākumiem (ECB/2015/5), OV L 53, 25.2.2015, 27. lpp..
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/298(2014. gada 15. decembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus (pārstrādāta versija) (ECB/2014/57), OV L 53, 25.2.2015, 24. lpp..Papildus informācija
25/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/297 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2014/56), OV L 53, 25.2.2015, 21. lpp..
25/02/2015
Atzinums par makroprudenciālās politikas stratēģiju  (CON/2015/7), Lietuva, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/287 (2014. gada 31. decembris) par to, kā Lietuvos bankas apmaksā kapitālu, pārved ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2014/61), OV L 50, 21.2.2015, 44. lpp..
21/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/286 (2014. gada 27. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2014/49), OV L 50, 21.2.2015, 42. lpp..
21/02/2015
Nolīgums (2014. gada 31. decembris) starp Lietuvos bankas un Eiropas Centrālo banku par Lietuvos bankas prasījumu pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu  OV C 64, 21.2.2015, 5. lpp..
21/02/2015
Līgums (2014. gada 13. novembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras  OV C 64, 21.2.2015, 1. lpp..
20/02/2015
ECB Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), OV L 47, 20.2.2015, 29. lpp..Papildus informācija
13/02/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 3. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2015/3), OV C 51, 13.2.2015, 4. lpp..
13/02/2015
ECB Ieteikums (2015. gada 28. janvāris) par dividenžu sadales politiku  (ECB/2015/2), OV C 51, 13.2.2015, 1. lpp..
10/02/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/300 (2015. gada 10. februāris) par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Atzinums par Eesti Pank Statūtu grozījumiem (CON/2015/6), Igaunija, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Atzinums par oficiālās statistikas sagatavošanas jauno tiesisko regulējumu Lietuvā (CON/2015/5), Lietuva, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai atsevišķu pasākumu pieņemšanai  (CON/2014/84), OV C 31, 30.1.2015, 3. lpp..
21/01/2015
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu tirgus noregulējumā (CON/2015/3), Slovākija, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Atzinums par noregulējuma kolēģiju (CON/2015/2), Beļģija, 21.1.2015.
09/01/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/32 (2014. gada 29. decembris), par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), OV L 5, 9.1.2015, 17. lpp..Papildus informācija
09/01/2015
Atzinums par pieteikumiem darboties kā likvidējamai sabiedrībai (CON/2015/1), Austrija, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
ECB Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu  (ECB/2014/45), OV L 1, 6.1.2015, 4. lpp..