Menu

2015

30/12/2015
2015 m. gruodžio 17 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/49), OL C 438, 2015 12 30, p. 1.
30/12/2015
2015 m. gruodžio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2464, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (ECB/2015/48), OL L 344, 2015 12 30, p. 1.
23/12/2015
Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. gruodžio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Národná banka Slovenska išorės auditorių  (ECB/2015/45), OL C 425, 2015 12 18, p. 1.
18/12/2015
Nuomonė dėl tam tikrų Banka Slovenije institucinės sistemos pakeitimų (CON/2015/57), Slovėnija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Nuomonė dėl hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų įvykdymo perkeliant teises į nekilnojamąjį turtą (CON/2015/56), Rumunija, 2015 12 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairių (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, klaidų ištaisymas  OL L 332, 2015 12 18, p. 158.
14/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2330, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/53 dėl monetų emisijos apimties 2015 metais patvirtinimo (ECB/2015/41), OL L 328, 2015 12 14, p. 119.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2332 dėl eurų monetų emisijos apimties patvirtinimo procedūrų sistemos  (ECB/2015/43), OL L 328, 2015 12 12, p. 123.
12/12/2015
2015 m. gruodžio 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2331 dėl monetų emisijos apimties 2016 metais patvirtinimo (ECB/2015/42), OL L 328, 2015 12 12, p. 121.
10/12/2015
Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
09/12/2015
Nuomonė dėl vartojimo kredito (CON/2015/54), Čekija, 2015 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Nuomonė dėl būsto taupomųjų bankų teisinės sistemos  (CON/2015/53), Vokietija, 2015 12 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
2015 m. lapkričio 20 d. ECB SPRENDIMAS (ES) 2015/2218 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros (ECB/2015/38), OL L 314, 2015 12 1, p. 66.
28/11/2015
2015 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2202, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37), OL L 313, 2015 11 28, p. 42.
26/11/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemų  (CON/2015/52), Nyderlandai, 2015 11 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
2015 m. lapkričio 5 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2101, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2015/33), OL L 303, 2015 11 20, p. 106.
20/11/2015
Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo bei dėl indėlių garantijų ir kompensavimo sistemų  (CON/2015/48), Liuksemburgas, 2015 11 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (CON/2015/47), Austrija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų registro (CON/2015/46), Bulgarija, 2015 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo (CON/2015/45), Kipras, 2015 11 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų (CON/2015/44), Airija, 2015 11 11.
06/11/2015
Nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms (CON/2015/43), Slovakija, 2015 11 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos (CON/2015/42), Belgija, 2015 11 4.
30/10/2015
Nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/41), Italija, 2015 10 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos (CON/2015/40), Airija, 2015 10 29.
28/10/2015
2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairės (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2015/27), OL L 282, 2015 10 28, p. 41.Papildoma informacija
28/10/2015
Nuomonė dėl atsargų normų (CON/2015/39), Vengrija, 2015 10 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų preliminaraus vertinimo (CON/2015/38), Vengrija, 2015 10 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Nuomonė dėl finansinės nuomos ir finansinės nuomos bendrovių veiklos reguliavimo (CON/2015/37), Kipras, 2015 10 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl banko sąskaitų centrinio registro (CON/2015/36), Čekija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo  (CON/2015/35), Italija, 2015 10 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Nuomonė dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo projekto (CON/2015/34), Slovėnija, 2015 9 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1613, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2015/31), OL L 249, 2015 9 25, p. 28.
24/09/2015
2015 m. rugsėjo 10 d. ECB reglamentas (ES) 2015/1599, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1333/2014 dėl pinigų rinkos statistikos (ECB/2015/30), OL L 248, 2015 9 24, p. 45.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1574, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose  (ECB/2015/29), OL L 245, 2015 9 22, p. 12.
22/09/2015
2015 m. rugsėjo 4 d. ECB gairės (ES) 2015/1575, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/9 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų  (ECB/2015/28), OL L 245, 2015 9 22, p. 13.
22/09/2015
Nuomonė dėl Lietuvos banko paskyrimo pertvarkymo institucija (CON/2015/33), Lietuva, 2015 9 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
22/09/2015
Sprendimas (ECB/2014/8). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2015 9 22, p. .
22/09/2015
Gairės ECB/2014/9. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2015 9 22.
18/09/2015
Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl bankų pertvarkymo (CON/2015/31), Vokietija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Nuomonė dėl konstitucinio įstatymo ir įstatymo dėl Česká národní banka pakeitimų (CON/2015/28), Čekija, 2015 8 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl specialių būsto paskolų užsienio valiuta restruktūrizavimo sąlygų projekto (CON/2015/26), Lenkija, 2015 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2015/26), OL L 193, 2015 7 21, p. 134.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1195, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo  (ECB/2015/25), OL L 193, 2015 7 21, p. 133.
21/07/2015
2015 m. liepos 2 d. ECB gairės (ES) 2015/1197, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2015/24), OL L 193, 2015 7 21, p. 147.
21/07/2015
Gairės ECB/2010/20. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL  , 2015 7 21, p. .
20/07/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/25), Graikija, 2015 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Atsargų laikymo laikotarpių 2016 m. informacinis kalendorius OL C 227, 2015 7 16, p. 4.
15/07/2015
Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Nuomonė dėl naujos taupomųjų bankų teisinės sistemos (CON/2015/23), Portugalija, 2015 7 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
20/06/2015
ECB etikos kodeksas  OL C 204, 2015 6 20, p. 3.Papildoma informacija
19/06/2015
2015 m. gegužės 26 d. ECB sprendimas (ES) 2015/929, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų  (ECB/2015/22), OL L 155, 2015 6 19, p. 1.
19/06/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/948, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2015/19), OL L 157, 2015 6 19, p. 15.
19/06/2015
2015 m. balandžio 2 d. ECB gairės (ES) 2015/930, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2015/15), OL L 155, 2015 6 19, p. 38.
19/06/2015
Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
2015 m. birželio 10 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus (ECB/2015/23), OL C 201, 2015 6 18, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl Europos sisteminės rizikos valdybos misijos ir struktūros peržiūros (CON/2015/4), OL C 192, 2015 6 10, p. 1.
10/06/2015
Nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo (CON/2015/19), Ispanija, 2015 6 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/856, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai  (ECB/2015/12), OL L 135, 2015 6 2, p. 29.
02/06/2015
2015 m. kovo 12 d. ECB gairės (ES) 2015/855, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2015/11), OL L 135, 2015 6 2, p. 23.
29/05/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
28/05/2015
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir pertvarkymo finansų rinkose teisinės sistemos (CON/2015/17), Lenkija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Nuomonė dėl Slovėnijos bankų turto valdymo įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų (CON/2015/16), Slovėnija, 2015 5 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
2015 m. kovo 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/811 dėl galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių kompetentingų institucijų turimais ECB dokumentais  (ECB/2015/16), OL L 128, 2015 5 23, p. 27.
21/05/2015
Nuomonė dėl Vengrijos kredito įstaigų balansų turto dalies atvirų pozicijų reguliavimo (CON/2015/15), Vengrija, 2015 5 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Nebegalioja: 2015 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos  (ECB/2015/10), OL L 121, 2015 5 14, p. 20.
07/05/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/732, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), OL L 116, 2015 5 7, p. 22.
07/05/2015
2015 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas (ES) 2015/730, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OL L 116, 2015 5 7, p. 5.
06/05/2015
2015 m. balandžio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/839, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos  (ECB/2015/21), 2015 5 6.
06/05/2015
2015 m. balandžio 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/727 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už pirmą mokestinį laikotarpį ir už 2015 m.  (ECB/2015/17), OL L 115, 2015 5 6, p. 36.
06/05/2015
2015 m. kovo 27 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Deutsche Bundesbank išorės auditoriaus (ECB/2015/14), OL C 149, 2015 5 6, p. 1.
05/05/2015
2015 m. vasario 12 d. ECB sprendimas (ES) 2015/716, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl ECB darbo reglamento patvirtinimo  (ECB/2015/8), OL L 114, 2015 5 5, p. 11.
27/04/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti  (CON/2014/83), OL C 137, 2015 4 27, p. 2.Papildoma informacija
25/04/2015
2015 m. vasario 4 d. ECB sprendimas (ES) 2015/656 dėl sąlygų, kurioms esant kredito įstaigoms leidžiama įtraukti tarpinį arba metų pabaigos pelną į bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnio 2 dalį  (ECB/2015/4), OL L 107, 2015 4 25, p. 76.
17/04/2015
Europos policijos biuro (Europolo) ir ECB susitarimas  OL C 123, 2015 4 17, p. 1.Papildoma informacija
10/04/2015
Nuomonė dėl draudimo parduoti pagrindinę rezidenciją aukcione (CON/2015/14), Graikija, 2015 4 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
2014 m. lapkričio 6 d. ECB gairės (ES) 2015/571, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2014/43), OL L 93, 2015 4 9, p. 82.
02/04/2015
2015 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2015/509, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai  (ECB/2015/9), OL L 91, 2015 4 2, p. 1.Papildoma informacija
02/04/2015
2014 m. gruodžio 19 d. ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2014/60), OL L 91, 2015 4 2, p. 3.Papildoma informacija
29/03/2015
Sprendimas ECB/2004/3. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2015 3 29.
28/03/2015
2015 m. vasario 11 d. ECB sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7), OL L 84, 2015 3 28, p. 67.
28/03/2015
2015 m. sausio 21 d. ECB sprendimas (ES) 2015/529, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais (ECB/2015/1), OL  84, 2015 3 28, p. 64.
26/03/2015
2015 m. kovo 17 d. ECB reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo  (ECB/2015/13), OL L 86, 2015 3 26, p. 13.
25/03/2015
Nuomonė dėl kooperatinių bankų (banche popolari) reformos (CON/2015/13), Italija, 2015 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Nuomonė dėl kredito tarpininkų teisinės sistemos (CON/2015/12), Portugalija, 2015 3 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Nuomonė dėl padengtų obligacijų ir hipotekinių bankų teisinės sistemos (CON/2015/11), Lenkija, 2015 3 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Nebegalioja: ECB priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas  OL C 93, 2015 3 20, p. 2.
14/03/2015
2014 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas (ES) 2015/433 dėl Etikos komiteto įsteigimo ir jo darbo tvarkos taisyklių  (ECB/2014/59), OL L 70, 2015 3 14, p. 58.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/425, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2014/55), OL L 68, 2015 3 13, p. 53.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB gairės (ES) 2015/426, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2014/54), OL L 68, 2015 3 13, p. 69.
13/03/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB priežiūros valdybos darbo reglamento dalinis pakeitimas Nr. 1/2014  OL L 68, 2015 3 13, p. 88.
10/03/2015
Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimų priėmimo organų narių nepriklausomumo (CON/2015/8), Slovėnija, 2015 3 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/299, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis  (ECB/2015/5), OL L 53, 2015 2 25, p. 27.
25/02/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/298 dėl tarpinio ECB pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24.Papildoma informacija
25/02/2015
2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/297, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/56), OL L 53, 2015 2 25, p. 21.
25/02/2015
Nuomonė dėl makroprudencinės politikos strategijos (CON/2015/7), Lietuva, 2015 2 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
21/02/2015
2014 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas (ES) 2015/287 dėl Lietuvos banko atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2014/61), OL L 50, 2015 2 21, p. 44.
21/02/2015
2014 m. lapkričio 27 d. ECB sprendimas (ES) 2015/286, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos  (ECB/2014/49), OL L 50, 2015 2 21, p. 42.
21/02/2015
2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banko ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Lietuvos banko reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 64, 2015 2 21, p. 5.
21/02/2015
2014 m. lapkričio 13 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 64, 2015 2 21, p. 1.
20/02/2015
2014 m. lapkričio 13 d. ECB gairės (ES) 2015/280 dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimo sistemos sukūrimo (ECB/2014/44), OL L 47, 2015 2 20, p. 29.Papildoma informacija
13/02/2015
2015 m. vasario 3 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditoriaus (ECB/2015/3), OL C 51, 2015 2 13, p. 4.
13/02/2015
2015 m. sausio 28 d. ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos  (ECB/2015/2), OL C 51, 2015 2 13, p. 1.
10/02/2015
2015 m. vasario 10 d. ECB sprendimas (ES) 2015/300 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2015/6), 2015 2 10.
09/02/2015
Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų (CON/2015/6), Estija, 2015 2 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
30/01/2015
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos, kuriuo Komisijai suteikiami deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai priimti tam tikras priemones (CON/2014/84), OL C 31, 2015 1 30, p. 3.
21/01/2015
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant pertvarkymą finansų rinkoje (CON/2015/3), Slovakija, 2015 1 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Nuomonė dėl pertvarkymo kolegijos (CON/2015/2), Belgija, 2015 1 21.
09/01/2015
2014 m. gruodžio 29 d. ECB sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), OL L 5, 2015 1 9, p. 17.Papildoma informacija
09/01/2015
Nuomonė dėl prašymų veikti kaip bendrovėms, kurių veikla palaipsniui mažinama (run-off) (CON/2015/1), Austrija, 2015 1 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
2014 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/5 dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2014/45), OL L 1, 2015 1 6, p. 4.