Menu

2015

30/12/2015
EKP:n suositus, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/49), EUVL C 438, 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2464, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2015/48), EUVL L 344, 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Lausunto maksutasetta ja rajat ylittäviä palveluja koskevien tietojen raportoinnista (CON/2015/58), Itävalta, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/45), EUVL C 425, 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Lausunto tietyistä Banka Slovenijen institutionaalista rakennetta koskevista muutoksista (CON/2015/57), Slovenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Lausunto velkasopimuksen velvoitteista vapautumisesta siirtämällä vakuutena olevan asunto-omaisuuden omistusoikeus velkojalle (CON/2015/56), Romania, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen EKP:n suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta  EUVL L 332, 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2330, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2014/53 muuttamisesta (EKP/2015/41), EUVL L 328, 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2332, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2331, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2015/42), EUVL L 328, 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Lausunto pankkiautomaateilla tehtävistä käteisnostoista kannettavasta leimaverosta (CON/2015/55), Irlanti, 10.12.2015.
09/12/2015
Lausunto kuluttajaluotoista (CON/2015/54), Tšekki, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Lausunto asuntosäästöpankkeja koskevasta sääntelystä (CON/2015/53), Saksa, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2218, annettu 20 päivänä marraskuuta 2015, menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin olettamaa merkittävästä vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin (EKP/2015/38), EUVL L 314, 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2202, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2015/37), EUVL L 313, 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Lausunto talletussuojajärjestelmästä (CON/2015/52), Alankomaat, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Lausunto eurosetelien valmistuksesta (CON/2015/51), Portugali, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/2101, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annetun päätöksen (EU) 2015/774 muuttamisesta (EKP/2015/33), EUVL L 303, 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Lausunto rahan väärentämisen torjunnasta ja liikkeessä olevan käteisen rahan laadun säilyttämisestä (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Lausunto maksuliikenteen (betalingsverkeer) moitteettoman toiminnan valvonnasta (CON/2015/49), Alankomaat, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta sekä talletussuoja- ja korvausjärjestelmistä (CON/2015/48), Luxemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Lausunto yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettua asetusta täydentävistä toimenpiteistä (CON/2015/47), Itävalta, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Lausunto pankkitilirekisteristä (CON/2015/46), Bulgaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Lausunto luottoja hankkivien yhtiöiden sääntelystä (CON/2015/45), Kypros, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Lausunto palkkoja ja eläkkeitä koskevista säännöksistä (CON/2015/44), Irlanti, 11.11.2015.
06/11/2015
Lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteiden ratkaisusta ja valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävästä erityisestä maksusta (CON/2015/43), Slovakia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Lausunto laitosten kriisinratkaisun institutionaalisista puitteista (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Lausunto Banca d'Italian perussäännön muuttamisesta (CON/2015/41), Italia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Lausunto talletussuojajärjestelmästä (CON/2015/40), Irlanti, 29.10.2015.
28/10/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen EKP:n suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27), EUVL L 282, 28.10.2015, s. 41.Lisätietoja
28/10/2015
Lausunto velvoiteprosenteista (CON/2015/39), Unkari, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisuun liittyvien ehtojen alustavasta arvioinnista (CON/2015/38), Unkari, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Lausunto rahoitusleasingin ja rahoitusleasingyritysten toiminnan sääntelystä (CON/2015/37), Kypros, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Lausunto pankkitilien keskusrekisteristä (CON/2015/36), Tšekki, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2015/35), Italia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Lausunto rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta lakiehdotuksesta (CON/2015/34), Slovenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1613, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2015/5 muuttamisesta (EKP/2015/31), EUVL L 249, 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30), EUVL L 248, 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1574, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, keskuspankkirahoitusta koskevasta kiellosta ja kansallisten keskuspankkien maksamista koroista valtion talletuksille annetun päätöksen EKP/2014/8 muuttamisesta  (EKP/2015/29), EUVL L 245, 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1575, annettu 4 päivänä syyskuuta 2015, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/9 muuttamisesta  (EKP/2015/28), EUVL L 245, 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Lausunto Lietuvos bankasin nimeämisestä kriisinratkaisuviranomaiseksi (CON/2015/33), Liettua, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Päätös EKP/2014/8. Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 22.9.2015, s. .
22/09/2015
Suuntaviivat EKP/2014/9. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti. 22.9.2015.
18/09/2015
Lausunto CHF-lainojen muuntamisesta (CON/2015/32), Kroatia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Lausunto pankkien kriisinratkaisusta (CON/2015/31), Saksa, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Lausunto tiettyjen rahoitusvakauden kannalta merkityksellisten tietojen raportoinnista (CON/2015/30), Itävalta, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Lausunto setelien ja metallirahojen kierrosta (CON/2015/29), Tšekki, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Lausunto perustuslakia ja Česká národní bankasta annettua lakia koskevista muutoksista (CON/2015/28), Tšekki, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Lausunto integroidun tietomallin käytöstä ilmoitettaessa tietoja Oesterreichische Nationalbankille (CON/2015/27), Itävalta, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Lausunto lakiehdotuksesta, joka koskee vieraan valuutan määräisten asuntolainojen uudelleenjärjestelyn erityisiä ehtoja (CON/2015/26), Puola, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2015/26), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/1195, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/298 muuttamisesta  (EKP/2015/25), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2015/24), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Suuntaviivat EKP/2010/20. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL  , 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta (CON/2015/25), Kreikka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2016 EUVL C 227, 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Lausunto Kreikan tilastointijärjestelmästä ja Kreikan tilastoviranomaisesta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista (CON/2015/24), Kreikka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Lausunto säästöpankkeja koskevasta uudesta säädöskehyksestä (CON/2015/23), Portugali, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Lausunto elvytyksestä ja kriisinratkaisusta rahoitusmarkkinoilla (CON/2015/22), Tšekki, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Lausunto kuluttajansuojasta rahoitusmarkkinoilla (CON/2015/21), Slovakia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (CON/2015/18), EUVL C 209, 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
EKP:n eettiset säännöt  EUVL C 204, 20.6.2015, s. 3.Lisätietoja
19/06/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/929, annettu 26 päivänä toukokuuta 2015, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta  (EKP/2015/22), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2015/19), EUVL L 157, 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/930, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2015/15), EUVL L 155, 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Lausunto keskitetystä luottorekisteristä (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
EKP:n suositus, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2015/23), EUVL C 201, 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Lausunto Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävien ja organisaation tarkistuksesta (CON/2015/4), EUVL C 192, 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta  (CON/2015/19), Espanja, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista  (EKP/2015/12), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
EKP:n Suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta  (EKP/2015/11), EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (CON/2015/10), EUVL C 175, 29.5.2015, s. 2.Lisätietoja
29/05/2015
Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)  EUVL L 132, 29.5.2015, s. 91.
28/05/2015
Lausunto elvytystä ja kriisinratkaisua sekä talletussuojarahastoa koskevista säännöksistä (CON/2015/17), Puola, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Lausunto pankkien omaisuudenhoitoyhtiötä koskevien säännösten muuttamisesta Sloveniassa (CON/2015/16), Slovenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/811, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2015/16), EUVL L 128, 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Lausunto luottolaitosten taseissa olevien avoimien saamispositioiden sääntelystä (CON/2015/15), Unkari, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Ei enää voimassa: EKP:n päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla  (EKP/2015/10), EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/732, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) muuttamisesta  (EKP/2015/20), EUVL L 116, 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta  (EKP/2015/18), EUVL L 116, 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/727, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015, ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17), EUVL L 115, 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
EKP:n suositus, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2015/14), EUVL C 149, 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/716, annettu 12 päivänä helmikuuta 2015, EKP:n työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta (EKP/2015/8), EUVL L 114, 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä  (CON/2014/83), EUVL C 137, 27.4.2015, s. 2.Lisätietoja
25/04/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti  (EKP/2015/4), EUVL L 107, 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EKP:n välinen sopimus  EUVL C 123, 17.4.2015, s. 1.Lisätietoja
10/04/2015
Lausunto ensisijaista asuntoa koskevien pakkohuutokauppojen kieltämisestä (CON/2015/14), Kreikka, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/571, annettu 6 päivänä marraskuuta 2014, raha- ja rahoituslaitostilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 muuttamisesta (EKP/2014/43), EUVL L 93, 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/509, annettu 18 päivänä helmikuuta 2015, omassa käytössä olevien valtion takaamien kattamattomien pankkien joukkovelkakirjojen käyttämistä vakuutena eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa koskevista säännöistä annetun päätöksen EKP/2013/6, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä lisätoimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2013/35 ja talletuksista, saldoista ja varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen EKP/2014/23 1, 3 ja 4 artiklan kumoamisesta (EKP/2015/9), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 1.Lisätietoja
02/04/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (EKP/2014/60), EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3.Lisätietoja
29/03/2015
Päätös EKP/2004/3. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  29.3.2015.
28/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7), EUVL L 84, 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/529, annettu 21 päivänä tammikuuta 2015, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tehdyn päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta (EKP/2015/1), EUVL  84, 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
EKP:n asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13), EUVL L 86, 26.3.2015, s. 13.Lisätietoja
25/03/2015
Lausunto osuuspankkeja (banche popolari) koskevasta uudistuksesta (CON/2015/13), Italia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Lausunto luottoneuvojaa koskevista säännöksistä  (CON/2015/12), Portugali, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Lausunto katettuja joukkolainoja ja kiinnitysluottopankkeja koskevista säännöksistä (CON/2015/11), Puola, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Ei enää voimassa: EKP:n valvontaelimen jäsenten menettelytapaohjeet  EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä  (EKP/2014/59), EUVL L 70, 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
EKP:n valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014 EUVL L 68, 13.3.2015, s. 88.
10/03/2015
Lausunto Narodowy Bank Polskia koskevasta lainsäädännöstä  (CON/2015/9), Puola, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Lausunto Banka Slovenijen ja sen päätöksentekoelinten riippumattomuudesta  (CON/2015/8), Slovenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/299, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin liittyvistä toimenpiteistä annetun päätöksen EKP/2014/34 muuttamisesta (EKP/2015/5), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 27.
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/298, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tulon väliaikaisesta jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/57), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 24.Lisätietoja
25/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/297, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/56), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 21.
25/02/2015
Lausunto makrovakausstrategiasta (CON/2015/7), Liettua, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/287, annettu 31 päivänä joulukuuta 2014, Lietuvos bankasin suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin  (EKP/2014/61), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 44.
21/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/286, annettu 27 päivänä marraskuuta 2014, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta  (EKP/2014/49), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 42.
21/02/2015
Lietuvos bankasin ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2014, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Lietuvos bankasia  EUVL C 64, 21.2.2015, s. 5.
21/02/2015
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 13 päivänä marraskuuta 2014, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 64, 21.2.2015, s. 1.
20/02/2015
EKP:n suuntaviivat (eu) 2015/280, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta (EKP/2014/44), EUVL L 47, 20.2.2015, s. 29.Lisätietoja
13/02/2015
EKP:n suositus, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2015/3), EUVL C 51, 13.2.2015, s. 4.
13/02/2015
EKP:n suositus, annettu 28 päivänä tammikuuta 2015, osingonjakopolitiikasta (EKP/2015/2), EUVL C 51, 13.2.2015, s. 1.
10/02/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/300, annettu 10 päivänä helmikuuta 2015, Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Lausunto Eesti Pankin perussäännön muuttamisesta (CON/2015/6), Viro, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Lausunto virallisten tilastojen tuottamista koskevista uusista säännöksistä Liettuassa (CON/2015/5), Liettua, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vallan antamisesta komissiolle antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi  (CON/2014/84), EUVL C 31, 30.1.2015, s. 3.
21/01/2015
Lausunto Národná banka Slovenskan roolista kriisinratkaisussa finanssimarkkinoilla (CON/2015/3), Slovakia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Lausunto kriisinratkaisukollegiosta  (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/32, annettu 29 päivänä joulukuuta 2014, poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) nojalla (EKP/2014/62), EUVL L 5, 9.1.2015, s. 17.Lisätietoja
09/01/2015
Lausunto hakemuksesta toimia run-off –yhtiönä (CON/2015/1), Itävalta, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
EKP:n päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45), EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4.