2015

30/12/2015
EKP soovitus, 17. detsember 2015, dividendi jaotamise põhimõtete kohta  (EKP/2015/49), ELT C 438, 30.12.2015, lk 1.
30/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2464, 16. detsember 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/48), ELT L 344, 30.12.2015, lk 1.
23/12/2015
Arvamus maksebilansi ja piiriüleste teenuste osutamise aruandluse kohta (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
EKP soovitus, 10. detsember 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta (EKP/2015/45), ELT C 425, 18.12.2015, lk 1.
18/12/2015
Arvamus teatavate muudatuste kohta Banka Slovenije institutsioonilises raamistikus (CON/2015/57), Sloveenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Arvamus hüpoteegiga tagatud võlgadest vabanemise kohta kinnisvara omandiõiguse ülekandmisega (CON/2015/56), Rumeenia, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2330, 4. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/53 müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/41), ELT L 328, 14.12.2015, lk 119.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2332, 4. detsember 2015, euromüntide emissioonimahu heakskiitmise menetlusraamistiku kohta  (EKP/2015/43), ELT L 328, 12.12.2015, lk 123.
12/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2331, 4. detsember 2015, müntide emissiooni 2016. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2015/42), ELT L 328, 12.12.2015, lk 121.
10/12/2015
Arvamus pangaautomaadist sularaha väljavõtmise tehingutasu kohta (CON/2015/55), Iirimaa, 10.12.2015.
09/12/2015
Arvamus tarbimislaenu kohta (CON/2015/54), Tšehhi Vabariik, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Arvamus hoiupankade õigusraamistiku kohta (CON/2015/53), Saksamaa, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
EKP otsus (EL) 2015/2218, 20. november 2015, menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile (EKP/2015/38), ELT L 314, 1.12.2015, lk 66.
28/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37), ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.
26/11/2015
Arvamus hoiuste tagatisskeemi kohta  (CON/2015/52), Madalmaad, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Arvamus euro pangatähtede tootmise kohta (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
EKP otsus (EL) 2015/2101, 5. november 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta  (EKP/2015/33), ELT L 303, 20.11.2015, lk 106.
20/11/2015
Arvamus kaitse kohta võltsimise eest ja ringluses oleva sularaha kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus maksete liikumise ("betalingsverkeer") sujuva toimimise järelevaatamise kohta (CON/2015/49), Madalmaad, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute, hoiuste ja investeeringute tagamise skeemide finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus ühtse kriisilahenduskorra määrusega kaasnevate meetmete kohta (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Arvamus pangakontode registri kohta (CON/2015/46), Bulgaaria, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Arvamus laenusaavate äriühingute reguleerimise kohta (CON/2015/45), Küpros, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta (CON/2015/44), Iirimaa, 11.11.2015.
06/11/2015
Arvamus finantsturu kriisiolukorra lahendamise ja teatavatele finantseerimisasutustele erimaksu kohaldamise kohta (CON/2015/43), Slovakkia, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse institutsioonilise raamistiku kohta (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
30/10/2015
Arvamus Banca d'Italia seaduse muutmise kohta (CON/2015/41), Itaalia, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta (CON/2015/40), Iirimaa, 29.10.2015.
28/10/2015
EKP suunis (EL) 2015/1938, 27. august 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2015/27), ELT L 282, 28.10.2015, lk 41.
28/10/2015
Arvamus kohustusliku reservi nõude kohta (CON/2015/39), Ungari, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahendusega seotud tingimuste eelhinnangu kohta  (CON/2015/38), Ungari, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Arvamus kapitalirendi ja kapitalirendi ettevõtjate tegevuse reguleerimise kohta  (CON/2015/37), Küpros, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus pangakontode keskregistri kohta (CON/2015/36), Tšehhi Vabariik, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/35), Itaalia, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Arvamus finantsinstrumentide turu seaduse eelnõu kohta (CON/2015/34), Sloveenia, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1613, 10. september 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/5 varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2015/31), ELT L 249, 25.9.2015, lk 28.
24/09/2015
EKP määrus (EL) 2015/1599, 10. september 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta  (EKP/2015/30), ELT L 248, 24.9.2015, lk 45.
22/09/2015
EKP otsus (EL) 2015/1574, 4. september 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades  (EKP/2015/29), ELT L 245, 22.9.2015, lk 12.
22/09/2015
EKP suunis (EL) 2015/1575, 4. september 2015, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt  (EKP/2015/28), ELT L 245, 22.9.2015, lk 13.
22/09/2015
Arvamus Lietuvos bankase kriisilahendusasutuseks määramise kohta  (CON/2015/33), Leedu, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Otsus EKP/2014/8. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 22.9.2015, lk .
22/09/2015
Suunis EKP/2014/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  22.9.2015.
18/09/2015
Arvamus šveitsi frankides vääringustatud laenude konverteerimise kohta (CON/2015/32), Horvaatia, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus pankade kriisilahenduse kohta (CON/2015/31), Saksamaa, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Arvamus finantsstabiilsuse seisukohalt oluliste andmete aruandluse kohta (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta (CON/2015/29), Tšehhi Vabariik, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Arvamus põhiseaduse ja Česká národní banka seaduse muutmise kohta (CON/2015/28), Tšehhi Vabariik, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Arvamus integreeritud andmemudeli kasutamise kohta andmete esitamiseks Oesterreichische Nationalbankile (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Arvamus seaduseelnõu kohta, mis käsitleb välisvaluutas vääringustatud eluasemelaenude restruktureerimise konkreetseid tingimusi (CON/2015/26), Poola, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1196, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2015/26), ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.
21/07/2015
EKP otsus (EL) 2015/1195, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust (EL) 2015/298 EKP tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2015/25), ELT L 193, 21.7.2015, lk 133.
21/07/2015
EKP suunis (EL) 2015/1197, 2. juuli 2015, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2015/24), ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.
21/07/2015
Suunis EKP/2010/20. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT  , 21.7.2015, lk .
20/07/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/25), Kreeka, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Kohustusliku reservi hoidmisperioodide 2016. aasta soovituslik ajakava ELT C 227, 16.7.2015, lk 4.
15/07/2015
Arvamus Kreeka statistikasüsteemi ja Kreeka statistikaameti seaduse muutmise kohta  (CON/2015/24), Kreeka, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Arvamus hoiupankade uue õigusraamistiku kohta (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta finantsturul (CON/2015/22), Tšehhi Vabariik, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Arvamus tarbijakaitse kohta finantsturgudel (CON/2015/21), Slovakkia, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2015/18), ELT C 209, 25.6.2015, lk 3.
20/06/2015
EKP eetikaraamistik ELT C 204, 20.6.2015, lk 3.Täiendav teave
19/06/2015
EKP otsus (EL) 2015/929, 26. mai 2015, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta  (EKP/2015/22), ELT L 155, 19.6.2015, lk 1.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2015/19), ELT L 157, 19.6.2015, lk 15.
19/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/930, 2. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2015/15), ELT L 155, 19.6.2015, lk 38.
19/06/2015
Arvamus keskse krediidiregistri kohta (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
EKP soovitus, 10. juuni 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta  (EKP/2015/23), ELT C 201, 18.6.2015, lk 1.
10/06/2015
Arvamus Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete ja korralduse läbivaatamise kohta (CON/2015/4), ELT C 192, 10.6.2015, lk 1.
10/06/2015
Arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kohta (CON/2015/19), Hispaania, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/856, 12. märts 2015, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted  (EKP/2015/12), ELT L 135, 2.6.2015, lk 29.
02/06/2015
EKP suunis (EL) 2015/855, 12. märts 2015, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta EKP ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel  (EKP/2015/11), ELT L 135, 2.6.2015, lk 23.
29/05/2015
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (CON/2015/10), ELT C 175, 29.5.2015, lk 2.Täiendav teave
28/05/2015
Arvamus hoiuste tagamise skeemi ja finantsturgude kriisilahenduse õigusraamistiku kohta (CON/2015/17), Poola, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Arvamus Sloveenia pangavarade haldusettevõtja õigusraamistiku muutmise kohta (CON/2015/16), Sloveenia, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/811, 27. märts 2015, üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele riiklikes pädevates asutustes (EKP/2015/16), ELT L 128, 23.5.2015, lk 27.
21/05/2015
Arvamus varade avatud positsioonide reguleerimise kohta krediidiasutuste bilanssides (CON/2015/15), Ungari, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Kehtivus lõppenud: EKP otsus (EL) 2015/774, 4. märts 2015, avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10), ELT L 121, 14.5.2015, lk 20.
07/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/732, 16. aprill 2015, millega muudetakse EKP suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60)  (EKP/2015/20), ELT L 116, 7.5.2015, lk 22.
07/05/2015
EKP määrus (EL) 2015/730, 16. aprill 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24)  (EKP/2015/18), ELT L 116, 7.5.2015, lk 5.
06/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/839, 27. aprill 2015, millega määratakse kindlaks põhjalikule hindamisele kuuluvad krediidiasutused  (EKP/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/727, 10. aprill 2015, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta esimesel tasuperioodil ja 2015. aastal  (EKP/2015/17), ELT L 115, 6.5.2015, lk 36.
06/05/2015
EKP soovitus, 27. märts 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Deutsche Bundesbank'i välisaudiitorite kohta (EKP/2015/14), ELT C 149, 6.5.2015, lk 1.
05/05/2015
EKP otsus (EL) 2015/716, 12. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu EKP kodukord  (EKP/2015/8), ELT L 114, 5.5.2015, lk 11.
27/04/2015
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta  (CON/2014/83), ELT C 137, 27.4.2015, lk 2.Täiendav teave
25/04/2015
EKP otsus (EL) 2015/656, 4. veebruar 2015, tingimuste kohta, mille kohaselt krediidiasutused võivad kajastada vahe- või aastakasumit esimese taseme põhiomavahendites kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõikega 2  (EKP/2015/4), ELT L 107, 25.4.2015, lk 76.
17/04/2015
Euroopa Politseiameti (Europol) ja EKP leping  ELT C 123, 17.4.2015, lk 1.Täiendav teave
10/04/2015
Arvamus esmase elukoha oksjonile paneku keelu kohta (CON/2015/14), Kreeka, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
EKP suunis (EL) 2015/571, 6. november 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/15 rahandus- ja finantsstatistika kohta  (EKP/2014/43), ELT L 93, 9.4.2015, lk 82.
02/04/2015
EKP otsus (EL) 2015/509, 18. veebruar 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9), ELT L 91, 2.4.2015, lk 1.Täiendav teave
02/04/2015
EKP suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta  (EKP/2014/60), ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.Täiendav teave
29/03/2015
Otsus EKP/2004/3. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  29.3.2015.
28/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/530, 11. veebruar 2015, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta  (EKP/2015/7), ELT L 84, 28.3.2015, lk 67.
28/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/529, 21. jaanuar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele  (EKP/2015/1), ELT  84, 28.3.2015, lk 64.
26/03/2015
EKP määrus (EL) 2015/534, 17. märts 2015, järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13), ELT L 86, 26.3.2015, lk 13.
25/03/2015
Arvamus kooperatiivpankade (banche popolari) reformi kohta (CON/2015/13), Itaalia, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Arvamus krediidivahendajate õigusraamistiku kohta  (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Arvamus tagatud võlakirjade ja hüpoteeklaenupankade õigusraamistiku kohta (CON/2015/11), Poola, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Kehtivus lõppenud: EKP järelevalvenõukogu liikmete tegevusjuhend ELT C 93, 20.3.2015, lk 2.
14/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/433 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta, 17. detsember 2014 (EKP/2014/59), ELT L 70, 14.3.2015, lk 58.
13/03/2015
EKP otsus (EL) 2015/425, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 15. detsember 2014 (EKP/2014/55), ELT L 68, 13.3.2015, lk 53.
13/03/2015
EKP suunis (EL) 2015/426, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 15. detsember 2014 (EKP/2014/54), ELT L 68, 13.3.2015, lk 69.
13/03/2015
EKP järelevalvenõukogu kodukorra 15. detsembri 2014. aasta muudatus 1/2014 ELT L 68, 13.3.2015, lk 88.
10/03/2015
Arvamus Narodowy Bank Polski õigusraamistiku kohta  (CON/2015/9), Poola, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Arvamus Banka Slovenije ja tema otsuseid tegevate organite liikmete sõltumatuse kohta (CON/2015/8), Sloveenia, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/299, 10. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/34 sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta (EKP/2015/5), ELT L 53, 25.2.2015, lk 27.
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/298, 15. detsember 2014, EKP tulu vahepealse jaotamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/57), ELT L 53, 25.2.2015, lk 24.Täiendav teave
25/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/297, 15. detsember 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2014/56), ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.
25/02/2015
Arvamus makrotasandi finantsjärelevalve poliitika strateegia kohta (CON/2015/7), Leedu, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/287, 31. detsember 2014, kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Lietuvos bankase poolt  (EKP/2014/61), ELT L 50, 21.2.2015, lk 44.
21/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/286, 27. november 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta  (EKP/2014/49), ELT L 50, 21.2.2015, lk 42.
21/02/2015
Leping, 31. detsember 2014, Lietuvos bankase ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Lietuvos bankase krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel  ELT C 64, 21.2.2015, lk 5.
21/02/2015
Leping, 13. november 2014, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis  ELT C 64, 21.2.2015, lk 1.
20/02/2015
EKP suunis (EL) 2015/280, 13. november 2014, eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta  (EKP/2014/44), ELT L 47, 20.2.2015, lk 29.Täiendav teave
13/02/2015
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta, 3. veebruar 2015 (EKP/2015/3), ELT C 51, 13.2.2015, lk 4.
13/02/2015
EKP soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta, 28. jaanuar 2015  (EKP/2015/2), ELT C 51, 13.2.2015, lk 1.
10/02/2015
EKP otsus (EL) 2015/300, 10. veebruar 2015, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta  (EKP/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Arvamus Eesti Panga põhikirja muutmise kohta (CON/2015/6), Eesti, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
06/02/2015
Arvamus riikliku statistika tegemist käsitleva uue õigusraamistiku kohta Leedus (CON/2015/5), Leedu, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Arvamus mis käsitleb ettepanekut, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatud meetmete vastuvõtmiseks  (CON/2014/84), ELT C 31, 30.1.2015, lk 3.
21/01/2015
Arvamus Národná banka Slovenska rolli kohta finantsturgude kriisilahenduses (CON/2015/3), Slovakkia, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Arvamus kriisilahenduse kolleegiumi kohta  (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
09/01/2015
EKP otsus (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2013/38), 29. detsember 2014 (EKP/2014/62), ELT L 5, 9.1.2015, lk 17.Täiendav teave
09/01/2015
Arvamus tegevust lõpetava ettevõtja tegevuse korraldamise kohta (CON/2015/1), Austria, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
EKP otsus (EL) 2015/5, 19. november 2014, varaga tagatud väärtpaberite ostukava rakendamise kohta  (EKP/2014/45), ELT L 1, 6.1.2015, lk 4.