Menu

2015

30/12/2015
ECB's henstilling af 17. december 2015 om politikker vedrørende udlodning (ECB/2015/49)  (ECB/2015/49), EUT C 438 af 30.12.2015, s. 1.
30/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2464 af 16. december 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/48), EUT L 344 af 30.12.2015, s. 1.
23/12/2015
Udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (CON/2015/58), Østrig, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
ECB's henstilling af 10. december 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska  (ECB/2015/45), EUT C 425 af 18.12.2015, s. 1.
18/12/2015
Udtalelse om visse ændringer i de institutionelle rammer for Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovenien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Udtalelse om betaling af gæld med sikkerhed i fast ejendom ved overførsel af ejendomsretten til den faste ejendom  (CON/2015/56), Rumænien, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  EUT L 332 af 18.12.2015, s. 158.
14/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2330 af 4. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/53 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2015  (ECB/2015/41), EUT L 328 af 14.12.2015, s. 119.
12/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2332 af 4. december 2015 om de proceduremæssige rammer for godkendelsen af mængden af euromønter der skal udstedes  (ECB/2015/43), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 123.
12/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2331 af 4. december 2015 om godkendelse af mængden af mønter der skal udstedes i 2016  (ECB/2015/42), EUT L 328 af 12.12.2015, s. 121.
10/12/2015
Udtalelse om stempelafgift på hævning af kontanter fra bankautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
09/12/2015
Udtalelse om forbrugerkredit (CON/2015/54), Den Tjekkiske Republik, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Udtalelse om de retlige rammer for byggesparekasser (CON/2015/53), Tyskland, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2218 af 20. november 2015 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2015/38), EUT L 314 af 1.12.2015, s. 66.
28/11/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2202 af 19. november 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313 af 28.11.2015, s. 42.
26/11/2015
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/52), Nederlandene, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Udtalelse om produktionen af eurosedler (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/2101 af 5. november 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/33), EUT L 303 af 20.11.2015, s. 106.
20/11/2015
Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Udtalelse om overvågning af den smidige afvikling af betalingstrafikken ('betalingsverkeer')  (CON/2015/49), Nederlandene, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om indskudsgarantiordninger og investorgarantiordninger (CON/2015/48), Luxembourg, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Udtalelse om foranstaltninger der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme (CON/2015/47), Østrig, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Udtalelse om et register over bankkonti  (CON/2015/46), Bulgarien, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Udtalelse om reguleringen af selskaber der erhverver kredit (CON/2015/45), Cypern, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension (CON/2015/44), Irland, 11.11.2015.
06/11/2015
Udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner (CON/2015/43), Slovakiet, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter (CON/2015/42), Belgien, 4.11.2015.
30/10/2015
Udtalelse om ændringer af statutten for Banca d'Italia (CON/2015/41), Italien, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Udtalelse om indskudsgarantiordningen (CON/2015/40), Irland, 29.10.2015.
28/10/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1938 af 27. august 2015 om ændring af ECB's retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2015/27), EUT L 282 af 28.10.2015, s. 41.Læs mere
28/10/2015
Udtalelse om reservekravskoefficienter (CON/2015/39), Ungarn, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Udtalelse om den foreløbige vurdering af betingelserne vedrørende afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/38), Ungarn, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Udtalelse om reguleringen af finansiel leasing og leasingselskabers aktiviteter (CON/2015/37), Cypern, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Udtalelse om det centrale register over bankkonti (CON/2015/36), Den Tjekkiske Republik, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/35), Italien, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Udtalelse om et lovforslag om markedet for finansielle instrumenter (CON/2015/34), Slovenien, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1613 af 10. september 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2015/31), EUT L 249 af 25.9.2015, s. 28.
24/09/2015
ECB's forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30), EUT L 248 af 24.9.2015, s. 45.
22/09/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1574 af 4. september 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/8 om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige indskud  (ECB/2015/29), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 12.
22/09/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1575 af 4. september 2015 om ændring af retningslinje ECB/2014/9 om de nationale centralbankers indenlandske operationer i forbindelse med forvaltningen af aktiver og passiver  (ECB/2015/28), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 13.
22/09/2015
Udtalelse om udpegelsen af Lietuvos bankas som afviklingsmyndighed (CON/2015/33), Litauen, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Afgørelse ECB/2014/8. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor EUT L  af 22.9.2015, s. .
22/09/2015
Retningslinje ECB/2014/9. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 22.9.2015.
18/09/2015
Udtalelse om konvertering af lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Udtalelse om bankafvikling (CON/2015/31), Tyskland, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Udtalelse om sedler og mønter i omløb (CON/2015/29), Den Tjekkiske Republik, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Udtalelse om ændring af forfatningsloven og lov om Česká národní banka (CON/2015/28), Den Tjekkiske Republik, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Udtalelse om anvendelsen af en integreret datamodel for indberetningen af data til Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Østrig, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Udtalelse om et udkast til lov om specifikke betingelser for omlægning af boliglån denomineret i fremmed valuta (CON/2015/26), Polen, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2015/26), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134.
21/07/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/1195 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse (EU) 2015/298 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter  (ECB/2015/25), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 133.
21/07/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2015/24), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 147.
21/07/2015
Retningslinje ECB/2010/20. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT   af 21.7.2015, s. .
20/07/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (CON/2015/25), Grækenland, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2016 EUT C 227 af 16.7.2015, s. 4.
15/07/2015
Udtalelse om ændring til lov om det græske statistiske system og Hellenic Statistical Authority (CON/2015/24), Grækenland, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Udtalelse om en ny retlig ramme for sparekasser  (CON/2015/23), Portugal, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling på det finansielle marked (CON/2015/22), Den Tjekkiske Republik, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Udtalelse om forbrugerbeskyttelse på det finansielle marked (CON/2015/21), Slovakiet, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2015/18), EUT C 209 af 25.6.2015, s. 3.
20/06/2015
ECB's Etiske Grundlag  EUT C 204 af 20.6.2015, s. 3.Læs mere
19/06/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/929 af 26. maj 2015 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 1.
19/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19), EUT L 157 af 19.6.2015, s. 15.
19/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/930 af 2. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2015/15), EUT L 155 af 19.6.2015, s. 38.
19/06/2015
Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
ECB's henstilling af 10. juni 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banka Slovenije  (ECB/2015/23), EUT C 201 af 18.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Udtalelse om revisionen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation (CON/2015/4), EUT C 192 af 10.6.2015, s. 1.
10/06/2015
Udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber  (CON/2015/19), Spanien, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
ECB's Retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/12), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29.
02/06/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver  (ECB/2015/11), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23.
29/05/2015
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.Læs mere
28/05/2015
Udtalelse om de retlige rammer for indskudsgarantiordningen og for afvikling på de finansielle markeder (CON/2015/17), Polen, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Udtalelse om ændring af de retlige rammer for det slovenske selskab der håndterer bankaktiver (Bank Asset Management Company) (CON/2015/16), Slovenien, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/811 af 27. marts 2015 om aktindsigt i ECB's dokumenter som er i de kompetente nationale myndigheders besiddelse (ECB/2015/16), EUT L 128 af 23.5.2015, s. 27.
21/05/2015
Udtalelse om regulering af åbne positioner i aktiver på balancen for kreditinstitutter (CON/2015/15), Ungarn, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked  (ECB/2015/10), EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20.
07/05/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/732 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 22.
07/05/2015
ECB's forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 5.
06/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/839 af 27. april 2015 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt en omfattende vurdering  (ECB/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/727 af 10. april 2015 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17), EUT L 115 af 6.5.2015, s. 36.
06/05/2015
ECB's henstilling af 27. marts 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), EUT C 149 af 6.5.2015, s. 1.
05/05/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/716 af 12. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for ECB (ECB/2015/8), EUT L 114 af 5.5.2015, s. 11.
27/04/2015
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU (CON/2014/83), EUT C 137 af 27.4.2015, s. 2.Læs mere
25/04/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved årets udgang i den egentlige kernekapital i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2015/4), EUT L 107 af 25.4.2015, s. 76.
17/04/2015
Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og ECB EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1.Læs mere
10/04/2015
Udtalelse om et forbud mod at afholde tvangsauktion over primære bopæle (CON/2015/14), Grækenland, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/571 af 6. november 2014 om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93 af 9.4.2015, s. 82.
02/04/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/509 af 18. februar 2015 om ophævelse af afgørelse ECB/2013/6 om reglerne for anvendelsen af udækkede statsgaranterede bankobligationer, der anvendes til eget brug, som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, afgørelse ECB/2013/35 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og artikel 1, 3 og 4 i afgørelse ECB/2014/23 om forrentningen af indlån, saldi og beholdninger af overskudsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 1.Læs mere
02/04/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme  (ECB/2014/60), EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3.Læs mere
29/03/2015
Afgørelse ECB/2004/3. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer 29.3.2015.
28/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7), EUT L 84 af 28.3.2015, s. 67.
28/03/2015
ECB's Afgørelse (EU) 2015/529 af 21. januar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i ECB's dokumenter  (ECB/2015/1), EUT  84 af 28.3.2015, s. 64.
26/03/2015
ECB's forordning (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13), EUT L 86 af 26.3.2015, s. 13.
25/03/2015
Udtalelse om reformen af andelsbanker (banche popolari) (CON/2015/13), Italien, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Udtalelse om de retlige rammer for kreditformidlere (CON/2015/12), Portugal, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer og realkreditinstitutter (CON/2015/11), Polen, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Ikke længere gældende: Adfærdskodeks for medlemmer af ECB Tilsynsråd  EUT C 93 af 20.3.2015, s. 2.
14/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne  (ECB/2014/59), EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58.
13/03/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/425 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2014/55), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53.
13/03/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/426 af 15. december 2014 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2014/54), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 69.
13/03/2015
Ændring 1/2014 af 15. december 2014 af forretningsordenen for ECB's Tilsynsråd  EUT L 68 af 13.3.2015, s. 88.
10/03/2015
Udtalelse om de retlige rammer for Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Udtalelse om Banka Slovenijes og medlemmerne af dens beslutningstagende organers uafhængighed (CON/2015/8), Slovenien, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/299 af 10. februar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/34 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2015/5), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 27.
25/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/298 af 15. december 2014 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter (omarbejdet) (ECB/2014/57), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 24.Læs mere
25/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/297 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 21.
25/02/2015
Udtalelse om en makroprudentiel strategi (CON/2015/7), Litauen, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/287 af 31. december 2014 om Lietuvos bankas indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser  (ECB/2014/61), EUT L 50 af 21.2.2015, s. 44.
21/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/286 af 27. november 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2014/49), EUT L 50 af 21.2.2015, s. 42.
21/02/2015
Aftale af 31. december 2014 mellem Lietuvos bankas og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Lietuvos bankas i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB  EUT C 64 af 21.2.2015, s. 5.
21/02/2015
Aftale af 13. november 2014 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union  EUT C 64 af 21.2.2015, s. 1.
20/02/2015
ECB's retningslinje (EU) 2015/280 af 13. november 2014 om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler  (ECB/2014/44), EUT L 47 af 20.2.2015, s. 29.Læs mere
13/02/2015
ECB's henstilling af 3. februar 2015 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka  (ECB/2015/3), EUT C 51 af 13.2.2015, s. 4.
13/02/2015
ECB's henstilling af 28. januar 2015 om politikker vedrørende udlodning af udbytte  (ECB/2015/2), EUT C 51 af 13.2.2015, s. 1.
10/02/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/300 af 10. Februar 2015 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik  (ECB/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Udtalelse om ændringer af statutten for Eesti Pank (CON/2015/6), Estland, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Udtalelse om en ny retlig ramme for produktionen af officielle statistikker i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede af beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger  (CON/2014/84), EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3.
21/01/2015
Udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i forbindelse med afvikling på det finansielle marked (CON/2015/3), Slovakiet, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Udtalelse om Afviklingskollegiet (CON/2015/2), Belgien, 21.1.2015.
09/01/2015
ECB's afgørelse (EU) 2015/32 af 29. december 2014 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), EUT L 5 af 9.1.2015, s. 17.Læs mere
09/01/2015
Udtalelse om ansøgninger om at drive et afviklingsselskab (CON/2015/1), Østrig, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
ECBs afgørelse af 19. november 2014 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2014/45), EUT L 1 af 6.1.2015, s. 4.