2015

30/12/2015
Doporučení ECB ze dne 17. prosince 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/49), Úř. věst. C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
30/12/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2464 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/48), Úř. věst. L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
23/12/2015
Stanovisko k vykazování v oblasti platební bilance a přeshraničního poskytování služeb (CON/2015/58), Rakousko, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Doporučení ECB ze dne 10. prosince 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska (ECB/2015/45), Úř. věst. C 425, 18. 12. 2015, s. 1.
18/12/2015
Stanovisko k některým změnám institucionálního rámce Banka Slovenije  (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Stanovisko k splacení dluhů zajištěných hypotékou převedením vlastnického práva k nemovitosti  (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2330 ze dne 4. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/53 o schválení objemu emise mincí v roce 2015 (ECB/2015/41), Úř. věst. L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
12/12/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí  (ECB/2015/43), Úř. věst. L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
12/12/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2331 ze dne 4. prosince 2015 o schválení objemu emise mincí v roce 2016  (ECB/2015/42), Úř. věst. L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
10/12/2015
Stanovisko k poplatkům za výběr hotovosti z bankomatů (CON/2015/55), Irsko, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Stanovisko k úvěru pro spotřebitele (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
02/12/2015
Stanovisko k právnímu rámci pro stavební spořitelny (CON/2015/53), Německo, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2015/38), Úř. věst. L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
28/11/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2202 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2015/37), Úř. věst. L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
26/11/2015
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/52), Nizozemsko, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Stanovisko k výrobě eurobankovek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2101 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích  (ECB/2015/33), Úř. věst. L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
20/11/2015
Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběživa  (CON/2015/50), Belgie, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Stanovisko k dohledu nad plynulým fungováním platebního styku (CON/2015/49), Nizozemsko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a k systému pojištění vkladů a systému pro odškodnění investorů  (CON/2015/48), Lucembursko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu pro řešení krizí (CON/2015/47), Rakousko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k registru bankovních účtů (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Stanovisko k regulaci společností nabývajících úvěry (CON/2015/45), Kypr, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Stanovisko k ustanovením o platech a důchodech  (CON/2015/44), Irsko, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Stanovisko k řešení krizových situací na finančním trhu a ke zvláštnímu odvodu vybraných finančních institucí (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Stanovisko k institucionálnímu rámci pro řešení krize institucí (CON/2015/42), Belgie, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Stanovisko ke změnám statutu Banca d'Italia  (CON/2015/41), Itálie, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Stanovisko k systému pojištění vkladů (CON/2015/40), Irsko, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/1938 ze dne 27. srpna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Úř. věst. L 282, 28. 10. 2015, s. 41.
28/10/2015
Stanovisko k sazbám minimálních rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Stanovisko k předběžnému posouzení podmínek týkajících se řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Stanovisko k regulaci finančního leasingu a činnosti společností poskytujících finanční leasing (CON/2015/37), Kypr, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k Centrální evidenci účtů (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
16/10/2015
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/35), Itálie, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Stanovisko k návrhu zákona o trhu finančních nástrojů (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1613 ze dne 10. září 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/5 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2015/31), Úř. věst. L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
24/09/2015
Nařízení ECB (EU) 2015/1599 ze dne 10. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů  (ECB/2015/30), Úř. věst. L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
22/09/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1574 ze dne 4. září 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/8 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami  (ECB/2015/29), Úř. věst. L 245, 22. 9. 2015, s. 12.
22/09/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/1575 ze dne 4. září 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/9 o domácích operacích správy aktiv a pasiv prováděných národními centrálními bankami  (ECB/2015/28), Úř. věst. L 245, 22. 9. 2015, s. 13.
22/09/2015
Stanovisko k určení Lietuvos bankas jako orgánu příslušného k řešení krize  (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Rozhodnutí ECB/2014/8. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 22. 9. 2015, s. .
22/09/2015
Obecné zásady ECB/2014/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 22. 9. 2015.
18/09/2015
Stanovisko ke konverzi úvěrů denominovaných ve švýcarských francích (CON/2015/32), Chorvatsko, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k řešení krize bank (CON/2015/31), Německo, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k vykazování určitých údajů, které jsou důležité pro finanční stabilitu  (CON/2015/30), Rakousko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Stanovisko k oběhu bankovek a mincí  (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
11/08/2015
Stanovisko ke změnám ústavního zákona a zákona o České národní bance (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
10/08/2015
Stanovisko k používání integrovaného datového modelu pro účely vykazování údajů do Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakousko, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Stanovisko k návrhu zákona o zvláštních podmínkách restrukturalizace úvěrů na bydlení denominovaných v cizí měně (CON/2015/26), Polsko, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB  (ECB/2015/26), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 134.
21/07/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB  (ECB/2015/25), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
21/07/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2015/24), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
21/07/2015
Obecné zásady ECB/2010/20. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. , 21. 7. 2015, s. .
20/07/2015
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/25), Řecko, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indikativní kalendář udržovacích období pro minimální rezervy v roce 2016 Úř. věst. C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
15/07/2015
Stanovisko ke změnám zákona o řeckém statistickém systému a řeckém statistickém úřadu  (CON/2015/24), Řecko, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Stanovisko k novému právnímu rámci pro spořitelny  (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
01/07/2015
Stanovisko k ochraně spotřebitelů na finančním trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (CON/2015/18), Úř. věst. C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
20/06/2015
Etický rámec ECB  Úř. věst. C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatečné informace
19/06/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/929 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Úř. věst. L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
19/06/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/948 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2015/19), Úř. věst. L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
19/06/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/930 ze dne 2. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Úř. věst. L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
19/06/2015
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Doporučení ECB ze dne 10. června 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Úř. věst. C 201, 18. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k přezkumu úlohy a organizace Evropské rady pro systémová rizika (CON/2015/4), Úř. věst. C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků  (CON/2015/19), Španělsko, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/12), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
02/06/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB  (ECB/2015/11), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
29/05/2015
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Úř. věst. C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatečné informace
28/05/2015
Stanovisko k právnímu rámci systému pojištění vkladů a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/17), Polsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Stanovisko ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost pro správu bankovních aktiv (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/811 ze dne 27. března 2015 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB, které se nacházejí v držení vnitrostátních příslušných orgánů (ECB/2015/16), Úř. věst. L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
21/05/2015
Stanovisko k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Již neplatí: Rozhodnutí ECB (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10), Úř. věst. L 121, 14. 5. 2015, s. 20.
07/05/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/732 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60)  (ECB/2015/20), Úř. věst. L 116, 7. 5. 2015, s. 22.
07/05/2015
Nařízení ECB (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), Úř. věst. L 116, 7. 5. 2015, s. 5.
06/05/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
06/05/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/727 ze dne 10. dubna 2015 o celkové výši ročních poplatků za dohled za první období placení poplatku a za rok 2015  (ECB/2015/17), Úř. věst. L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
06/05/2015
Doporučení ECB ze dne 27. března 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), Úř. věst. C 149, 6. 5. 2015, s. 1.
05/05/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/716 ze dne 12. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád ECB  (ECB/2015/8), Úř. věst. L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
27/04/2015
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (CON/2014/83), Úř. věst. C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatečné informace
25/04/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu tier 1 v souladu s čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Úř. věst. L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
17/04/2015
Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou centrální bankou  Úř. věst. C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatečné informace
10/04/2015
Stanovisko k zákazu dražby nemovitého majetku, který je hlavním obydlím dlužníka (CON/2015/14), Řecko, 10. 4. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/571 ze dne 6. listopadu 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2014/43), Úř. věst. L 93, 9. 4. 2015, s. 82.
02/04/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/509 ze dne 18. února 2015, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv  (ECB/2015/9), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 1.Dodatečné informace
02/04/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému  (ECB/2014/60), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 3.Dodatečné informace
29/03/2015
Rozhodnutí ECB/2004/3. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  29. 3. 2015.
28/03/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7), Úř. věst. L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
28/03/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/529 ze dne 21. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB  (ECB/2015/1), Úř. věst. 84, 28. 3. 2015, s. 64.
26/03/2015
Nařízení ECB (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13), Úř. věst. L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
25/03/2015
Stanovisko k reformě družstevních bank (banche popolari) (CON/2015/13), Itálie, 25. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Stanovisko k právnímu rámci pro mediátory v oblasti úvěrových vztahů (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Stanovisko k právnímu rámci pro kryté dluhopisy a hypoteční banky (CON/2015/11), Polsko, 20. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Již neplatí: Kodex chování členů Rady dohledu ECB  Úř. věst. C 93, 20. 3. 2015, s. 2.
14/03/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59), Úř. věst. L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
13/03/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2014/55), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
13/03/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2014/54), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
13/03/2015
Změna jednacího řádu Rady dohledu ECB 1/2014 ze dne 15. prosince 2014  Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
10/03/2015
Stanovisko k právnímu rámci pro Narodowy Bank Polski  (CON/2015/9), Polsko, 10. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členů jejích rozhodovacích orgánů (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/299 ze dne 10. února 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/34 o opatřeních týkajících se cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2015/5), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 27.
25/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB (přepracované znění) (ECB/2014/57), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatečné informace
25/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/297 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2014/56), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
25/02/2015
Stanovisko ke strategii makroobezřetnostní politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/287 ze dne 31. prosince 2014 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), Úř. věst. L 50, 21. 2. 2015, s. 44.
21/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/286 ze dne 27. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek  (ECB/2014/49), Úř. věst. L 50, 21. 2. 2015, s. 42.
21/02/2015
Dohoda ze dne 31. prosince 2014 mezi Lietuvos bankas a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Lietuvos bankas podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 64, 21. 2. 2015, s. 5.
21/02/2015
Dohoda ze dne 13. listopadu 2014 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie  Úř. věst. C 64, 21. 2. 2015, s. 1.
20/02/2015
Obecné zásady ECB (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44) (ECB/2014/44), Úř. věst. L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatečné informace
13/02/2015
Doporučení ECB ze dne 3. února 2015 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka (ECB/2015/3), Úř. věst. C 51, 13. 2. 2015, s. 4.
13/02/2015
Doporučení ECB ze dne 28. ledna 2015 o zásadách pro vyplácení dividend (ECB/2015/2), Úř. věst. C 51, 13. 2. 2015, s. 1.
10/02/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/300 ze dne 10. února 2015 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou  (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
09/02/2015
Stanovisko ke změnám zákona o Eesti Pank  (CON/2015/6), Estonsko, 9. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Stanovisko k novému právnímu rámci pro vypracovávání oficiálních statistik v Litvě (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření  (CON/2014/84), Úř. věst. C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
21/01/2015
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska při řešení krize na finančním trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Stanovisko ke kolegiu k řešení krize (CON/2015/2), Belgie, 21. 1. 2015.
09/01/2015
Rozhodnutí ECB (EU) 2015/32 ze dne 29. prosince 2014 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Úř. věst. L 5, 9. 1. 2015, s. 17.Dodatečné informace
09/01/2015
Stanovisko k žádostem o povolení působit jako společnost ukončující činnost  (CON/2015/1), Rakousko, 9. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Rozhodnutí ECB ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy  (ECB/2014/45), Úř. věst. L 1, 6. 1. 2015, s. 4.