ECB/2015/27

  1. Smernica ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/27), UL L 282, 28. 10. 2015, str. 41.

    Dodatne informacije

    1. Popravek Smernice ECB (EU) 2015/1938 z dne 27. avgusta 2015 o spremembah Smernice ECB (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, UL L 332, 18. 12. 2015, str. 158.