Menu

BĊE/2015/27

  1. Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja gwida (UE) Nru 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2015/27), ĠU L 282, 28.10.2015, pġ. 41.

    Aktar tagħrif

    1. Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2015/1938 tal-BĊE tas-27 ta' Awwissu 2015 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema, ĠU L 332, 18.12.2015, pġ. 158.