ECB/2015/27

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1938 (2015. gada 27. augusts), ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2015/27), OV L 282, 28.10.2015, 41. lpp..

    Papildus informācija

    1. Labojums ECB 2015. gada 27. augusta Pamatnostādnē (ES) 2015/1938, ar ko groza ECB Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu , OV L 332, 18.12.2015, 158. lpp..