Menu

ECB/2015/27

  1. 2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairės (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2015/27), OL L 282, 2015 10 28, p. 41.

    Papildoma informacija

    1. 2015 m. rugpjūčio 27 d. ECB gairių (ES) 2015/1938, kuriomis iš dalies keičiamos ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, klaidų ištaisymas , OL L 332, 2015 12 18, p. 158.