EKB/2015/27

  1. Az az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2015/510/EU EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i 2015/1938/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/27), HL L 282., 2015.10.28., 41. o.

    Kiegészítő információ

    1. Helyesbítés az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 EKBi iránymutatás módosításáról szóló 2015. augusztus 27-i (EU) 2015/1938 EKBi iránymutatáshoz , HL L 332., 2015.12.18., 158. o.