1. ECB:s etiska ramverk , EUT C 204, 20.6.2015, s. 3.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler , EUT C 40, 9.2.2011, s. 13.
   1. Har upphört att gälla: Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler, EUT C 104, 23.4.2010, s. 3.
    1. Har upphört att gälla: Uppförandekodex för ECB i enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för ECB, EGT C 76, 8.3.2001, s. 12.
    2. Har upphört att gälla: Del 1.2 av ECB:s personalföreskrifter med regler om uppförande och sekretess i tjänsten, EUT C 92, 16.4.2004, s. 31.
     1. Har upphört att gälla: Punkt 1.2 av ECB:s personalföreskrifter med regler om uppförande och sekretess i tjänsten, EGT C 236, 22.8.2001, s. 13.