1. EKP:n eettiset säännöt , EUVL C 204, 20.6.2015, s. 3.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt , EUVL C 40, 9.2.2011, s. 13.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt, EUVL C 104, 23.4.2010, s. 3.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n menettelytapaohjeet, laadittu EKP:n työjärjestyksen 11.3 artiklan mukaisesti, EYVL C 76, 8.3.2001, s. 12.
    2. Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 1.2 osa, joka sisältää säännöt ammatillisista menettelytavoista ja salassapitovelvollisuudesta, EUVL C 92, 16.4.2004, s. 31.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 1.2 osa, joka sisältää säännöt ammatillisista menettelytavoista ja salassapitovelvollisuudesta, EYVL C 236, 22.8.2001, s. 13.