1. Етична рамка на ЕЦБ , OВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 3..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка , OВ C 40, 9.2.2011 г., стр. 13..
      1. Отменено: Част 0 на правилата за персонала на ЕЦБ, съдържащи етичната рамка , OВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 3..