CON/2015/10

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (CON/2015/10), EUVL C 175, 29.5.2015, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (COM(2014)724)