CON/2015/10

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Úř. věst. C 175, 29. 5. 2015, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o zrušení nařízení (ES) č. 2494/95 (COM(2014)724)