EKP/2015/13

  1. EKP:n asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13), EUVL L 86, 26.3.2015, s. 13.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) , EUVL L 132, 29.5.2015, s. 91.