CON/2015/11

 1. Opinia w sprawie przepisów dotyczących listów zastawnych i banków hipotecznych (CON/2015/11), Polska, 20.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatkowe informacje

    
   Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw