ECB/2015/10

  1. Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten  (ECB/2015/10), PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Besluit (EU) 2015/774 van de ECB van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten, PB L 113 van 29.4.2017, blz. 63.