ECB/2015/9

  1. Sklep ECB (EU) 2015/509 z dne 18. februarja 2015 o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/6 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema, Sklepa ECB/2013/35 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter členov 1, 3 in 4 Sklepa ECB/2014/23 o obrestovanju depozitov, stanj in imetij presežnih rezerv  (ECB/2015/9), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 1.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 20. marca 2013 o pravilih v zvezi z uporabo lastnih nekritih bančnih obveznic, za katere jamči država, kot zavarovanja pri operacijah denarne politike Eurosistema (ECB/2013/6), UL L 95, 5. 4. 2013, str. 22.
    2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/35), UL L 301, 12. 11. 2013, str. 6.