Menu

ECB/2015/9

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/509 z 18. februára 2015, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 1.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 20. marca 2013 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému (ECB/2013/6), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 22.
    2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 26. septembra 2013 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/35), Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2013, s. 6.