Menu

ECB/2015/9

  1. Besluit (EU) 2015/509 van de ECB van 18 februari 2015 houdende intrekking van Besluit ECB/2013/6 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, Besluit ECB/2013/35 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen en artikel 1, 3 en 4 van Besluit ECB/2014/23 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves  (ECB/2015/9), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 1.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 20 maart 2013 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem (ECB/2013/6), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 22.
    2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 26 september 2013 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2013/35), PB L 301 van 12.11.2013, blz. 6.