Menu

BĊE/2015/9

  1. Deċiżjoni (UE) 2015/509 tal-BĊE tat-18 ta' Frar 2015 li tħassar id-Deċiżjoni BĊE/2013/6 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta' bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, id-Deċiżjoni BĊE/2013/35 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral u l-Artikoli 1, 3 u 4 tad-Deċiżjoni BĊE/2014/23 dwar ir-remunerazzjoni ta' depożiti, bilanċi u holdings ta' eċċess ta' riżervi  (BĊE/2015/9), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 1.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Marzu 2013 dwar ir-regoli fuq l-użu bħala kollateral ta’ bonds tal-bank skoperti għall-użu proprju ggarantiti mill-gvern għal operazzjonijiet tal-politka monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2013/6), ĠU L 95, 5.4.2013, pġ. 22.
    2. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-26 ta’ Settembru 2013 dwar miżuri addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral, BĊE/2013/35 (BĊE/2013/35), ĠU L 301, 12.11.2013, pġ. 6.