Menu

ECB/2015/9

  1. 2015 m. vasario 18 d. ECB sprendimas (ES) 2015/509, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/6 dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių, Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir Sprendimo ECB/2014/23 dėl atlyginimo už indėlius, balansus ir laikomą atsargų perteklių 1, 3 ir 4 straipsniai  (ECB/2015/9), OL L 91, 2015 4 2, p. 1.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2013 m. kovo 20 d. ECB sprendimas dėl nepadengtų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms taisyklių (ECB/2013/6), OL L 95, 2013 4 5, p. 22.
    2. Nebegalioja: 2013 m. rugsėjo 26 d. ECB sprendimas dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2013/35), OL L 301, 2013 11 12, p. 6.