ESB/2015/9

  1. Odluka (EU) 2015/509 ESB od 18. veljače 2015. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/6 o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava, Odluke ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja te članaka 1., 3. i 4. Odluke ESB/2014/23 o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (ESB/2015/9), SL L 91, 2.4.2015., str. 1.

    1. : Odluka ESB od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (ESB/2013/6), SL L 95, 5.4.2013., str. 22.
    2. : Odluka ESB od 26. rujna 2013. o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2013/35), SL L 301, 12.11.2013., str. 6.