EKP/2015/9

  1. EKP otsus (EL) 2015/509, 18. veebruar 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/6 omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, otsus EKP/2013/35 täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning otsuse EKP/2014/23 (hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta) artiklid 1, 3 ja 4 (EKP/2015/9), ELT L 91, 2.4.2015, lk 1.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, 20. märts 2013 (EKP/2013/6), ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.
    2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 26. september 2013 (EKP/2013/35), ELT L 301, 12.11.2013, lk 6.