Menu

ECB/2015/9

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/509 ze dne 18. února 2015, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2013/6 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, rozhodnutí ECB/2013/35 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a články 1, 3 a 4 rozhodnutí ECB/2014/23 o úročení vkladů, zůstatků a přebytečných rezerv  (ECB/2015/9), Úř. věst. L 91, 2. 4. 2015, s. 1.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (ECB/2013/6), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 22.
    2. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 26. září 2013 o dodatečných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2013/35), Úř. věst. L 301, 12. 11. 2013, s. 6.