Banking Supervision
Latviešu
Other languages1 +
Menu

ECB/2015/7

  1. ECB Lēmums (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā  (ECB/2015/7), OV L 84, 28.3.2015, 67. lpp..

    Papildus informācija

    1. Labojums ECB Lēmumā (ES) 2015/530 (2015. gada 11. februāris) par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7) , OV L 154, 19.6.2015, 28. lpp..