Menu

ECB/2014/60

  1. Smernica ECB (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60), UL L 91, 2. 4. 2015, str. 3.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (prenovitev) (ECB/2011/14), UL L 331, 14. 12. 2011, str. 1.