Menu

ECB/2014/60

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 3.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (prepracované znenie) (ECB/2011/14), Ú. v. EÚ L 331, 14. 12. 2011, s. 1.