BCE/2014/60

  1. Orientarea (UE) 2015/510 a BCE din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem  (BCE/2014/60), JO L 91, 2.4.2015, p. 3.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (reformare) (BCE/2011/14), JO L 331, 14.12.2011, p. 1.