Menu

BĊE/2014/60

  1. Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-BĊE tad-19 ta' Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema  (BĊE/2014/60), ĠU L 91, 2.4.2015, pġ. 3.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tal-20 ta’ Settembru 2011 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (riformulazzjoni) (BĊE/2011/14), ĠU L 331, 14.12.2011, pġ. 1.