Menu

ECB/2014/60

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu  (ECB/2014/60), OV L 91, 2.4.2015, 3. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2011. gada 20. septembris) par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (pārstrādāta versija) (ECB/2011/14), OV L 331, 14.12.2011, 1. lpp..