Menu

ECB/2014/60

  1. 2014 m. gruodžio 19 d. ECB gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo  (ECB/2014/60), OL L 91, 2015 4 2, p. 3.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2011 m. rugsėjo 20 d. ECB gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14), OL L 331, 2011 12 14, p. 1.