EKB/2014/60

  1. Az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló 2014. december 19-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/60), HL L 91., 2015.4.2., 3. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2011. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól (átdolgozás) (EKB/2011/14), HL L 331., 2011.12.14., 1. o.